Työnhaku

Ammattitaitoisen työvoiman saanti ammattikeittiöiden suurin haaste

10.5.2017 klo 16:12

Ammattitaitoisen henkilöstön saanti huolettaa ammattikeittiöiden toimijoita. Tulevaisuuden haasteena onkin koulutuksen ja työelämän joustava yhteistyön lisääminen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu selvitti ammattikeittiön nykytilaa ja tulevaisuutta laajalla alan ammattilaisille suunnatulla kyselytutkimuksella maalis-huhtikuussa 2017. Kyselyyn vastasi 663 ammattikeittiöalan henkilöä, jotka jättivät yli 1 500 kommenttia ja runsaat 500 kehittämisideaa.

Selvitys tehtiin yhteisinnovoinnin avulla ja siinä selvitettiin kahta asiaa: mitkä ovat tänä päivänä ammattikeittiön haasteet ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Vastaajat saivat kommentoida nykytilan haasteita ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Tämän jälkeen vastaajat saivat kommentoida ammattikeittiön tulevaisuusvisioita ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Molemmissa vaiheissa osallistujat saivat antaa myös omia näkemyksiään muiden arvioitaviksi ja kommentoitaviksi.

Rekrytointi on iso haaste

Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi koettiin alan merkittävimmäksi haasteeksi tänä päivänä. Myös nykyisen henkilöstön työssä jaksaminen sekä laadukkaiden kotimaisten raaka-aineiden kustannustehokas saanti koettiin haasteelliseksi.

”Asenne on tärkein juttu työssä. Se korvaa jopa ammattitaitoa. Siisteys ehdoton!”

Tulevaisuuden haasteista nähtiin tärkeimpänä myönteinen asenne työhön ja koko alaan, oman osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö alan oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Myös alan uudistumistarpeet ja digitalisoituminen nousivat vahvasti esiin.

Haaga-Heliassa haasteeseen on vastattu ”Place to be Haaga” -oppimiskonseptilla, jonka tavoitteena on uudistaa ja rikastuttaa koko hospitality-toimialaa tuottamalla rohkeampaa ajattelua ja parempaa tietoa jaettavaksi alan ammattilaisten kesken. Ainutlaatuinen oppimiskonsepti tuo yhteen toimialan esikuvat, kilpailevat yritykset, opiskelijat ja opettajat.

Lähde: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu