Työuran alussa

Ammattiliitot ja työehtosopimukset

25.10.2013 klo 12:27

Ammattiliitot

Yleistä

Suomessa lähes kaikki ammattiliitot kuuluvat johonkin kolmesta suuresta keskusjärjestöstä:

  • SAK: Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (jäsenistö lähinnä työntekijät mm. teollisuudessa, rakennus- ja kuljetusalalla, palvelualalla, hyvinvointialalla ja julkisella sektorilla)
  • STTK:Toimihenkilökeskusjärjestö (jäsenistö lähinnä toimihenkilöt mm. teollisuudessa ja palvelualoilla, kunnan ja valtion virkamiehet, terveydenhuollon ja seurakuntien työntekijät) tai
  • AKAVA: Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö (jäsenistö mm. opettajat, lääkärit, ekonomit, lakimiehet ja insinöörit).

Ammattiliittosi kautta saat lisätietoja mm. työehtosopimuksista, työelämän pelisäännöistä (lomat, palkat työhyvinvointi, sairastaminen jne.). Liitot pyrkivät myös vaikuttamaan lainsäädäntöön ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämästä.

Ammattiliittoon kuulumisen etuja

Ammattiliittoon kuulumisesta on monia etuja:

1. Palkka ja muut työehdot: Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkka- ja muut työehdot. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Samalla sovitaan työajoista, sairausajan palkasta, yli- ja vuorotyökorvauksista sekä lomista.

2. Luottamusmies: Työntekijät valitsevat keskuudestaan luottamusmiehen, joka neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana, jos työntekijöiden ja työnantajan kesken syntyy erimielisyyksiä.

3. Työttömyysturva: Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.

4. Neuvontaa, koulutusta, toimintaa: Ammattiliitto tarjoaa monenlaista apua työelämän haasteisiin aina oikeusavusta vaikkapa kieli- ja atk-kursseihin. Lisätietoja saat esimerkiksi liittosi nettisivuilta ja jäsenlehdestä.

5. Muita etuja: Ammattiliitot tarjoavat myös monia muita etuja jäsenilleen. Liitoilla on edullisia lomapaikkoja ja niiltä voi saada tukea lomailuun, jäsenalennuksia hotelleissa ja risteilyillä. Monissa liitoissa alennuksia saa myös bensiinistä, matka- ja muista vakuutuksista sekä pankkieduista.

Lähteet: SAK, STTK ja AKAVA

Lisätietoja:

SAK
STTK
AKAVA

Työehtosopimukset

Työehtosopimus (TES) on työnantajien ja työntekijöiden edustajien sopimus, jossa on sovittu muun muassa alakohtaisista palkoista, ylityökorvauksista, työ- ja loma-ajoista sekä muista eduista ja työehdoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä kun sitä on pidettävänä alalla yleisesti edustavana. Yleissitovien työehtosopimuksien lisäksi on olemassa normaalisitovia työehtosopimuksia, jotka sitovat sopimuksen tehneitä osapuolia (tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen). Sopimukset ovat usein palkansaajan ammattiasemaan sidottuja – toimialan lisäksi.
Yleissitovat työehtosopimukset löydät Oikeusministeriön Finlex-palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/ tai kyseisen alan ammattiliitosta, josta saat myös normaalisitovat työehtosopimukset.

Työehtosopimukset ovat määräaikaisia

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton, EK:n, toimialaliitoista ja työntekijäpuolella taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan jäsenliitoista. Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat ammattiliitot ja Kuntatyönantajat KT, Valtion työmarkkinalaitos tai Kirkon työmarkkinalaitos.
Jos olet epätietoinen siitä, mikä työehtosopimus sitoo sinun työnantajaasi – ja turvaa sinun etujasi, ota yhteyttä yrityksesi henkilöstöhallinnon (HR) edustajaan.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/
http://www.ek.fi/ek/fi/tyomarkkinat_ym/tyomarkkinat/Suomen_tyomarkkinajarjestelma/ http://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6ehtosopimus
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/suomenyrittajat/