Työhyvinvointi

Ammatilliseen kuntoutukseen yli 120 miljoonaa euroa vuodessa

Työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauslomista kertyvät kustannukset ovat yksityisellä sektorilla 4–5 miljardia euroa vuodessa.

Kuntoutuksen ja työkykyjohtamisen synnyttämä säästöpotentiaali on vuositasolla miljardin euron luokkaa pelkästään yksityisellä sektorilla. Kun tähän lisätään julkinen sektori, kyse on mittavista taloudellisista hyödyistä. Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuu vuosittain noin 15 000 henkilöä.

Rahaa ammatilliseen kuntoutukseen käytetään reilut 120 miljoonaa euroa vuodessa. Investointi on pieni, jos sitä verrataan niihin kuluihin, joita yhteiskunnalle tulee pysyvästä työkyvyttömyydestä.

Jotta ammatillisesta kuntoutuksesta saataisiin enemmän irti, myös työmarkkinoilla pitäisi olla tarjolla osa-aikaisia työpaikkoja henkilöille, jotka eivät pysty terveydentilansa vuoksi tekemään kokopäivätyötä. Hyvä ratkaisu voisi olla sellainen, jossa henkilö olisi osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osa-aikatyössä.

Lähde: Kaleva