Työuran alussa

Amisbarometri 2015

24.9.2015 klo 15:08

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkaisivat 25.9.2015 Suomen kattavimman ammattiin opiskelevilta kerätyn aineiston, Amisbarometrin.

Amisbarometri on ensimmäinen laatuaan ja Suomen kattavin amis-survey, jonka tarkoituksena on ollut kerätä ja jakaa uutta tietoa amisten koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Kysely on tieteellisesti toteutettu ja Suomen kattavin kokonaisotantaan perustuva kysely, joka kerättiin ensimmäisen kerran keväällä 2015. Kaikille lähetettyyn kyselyyn vastasi hieman yli 20 000 ammattiin opiskelevaa kaikilta aloilta ympäri Suomen. Amisbarometrin aineisto on tarkoitettu tutkimus- ja asiantuntijakäyttöön, medialle ja oppilaitosten tarpeisiin. Koko tutkimus aineistoineen ja johtopäätöksineen on vapaasti tarkasteltavissa osoitteessa amisbarometri.fi.

Ammatillinen koulutus suuren murroksen edessä

Koska ammatillinen koulutus on murroksessa, on entistä kriittisempää, että päätökset perustuvat tietoon eivätkä olettamuksiin. SAKKI haluaa hankkeen kautta auttaa päätöksentekijöitä ja amisten kanssa työskenteleviä hahmottamaan opiskelijoiden arjen haasteita sekä heidän näkökulmaansa. Ainoastaan näin voidaan tehdä onnistuneita päätöksiä. Barometrissä kerättiin tietoja laajasti useilta eri osa-alueilta koulutukseen hakeutumisesta aina opintoihin ja hyvinvointiin sekä tulevaisuuden näkymiin asti.

Ammattioppilaitoksista valmistuvat uskovat ammattitaitoonsa ja koulutukseensa. Barometrin tulosten mukaan 64 prosenttia vastanneista uskoo ammattitaitonsa olevan heti opintojen jälkeen riittävän hyvä työelämään. Oppilaitokset tuottavat lahjakkaita ammattilaisia työelämän tarpeisiin ja jatkokoulutukseen.

Lisätietoja: Laura Kyntölä, Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiin opiskelevien Liitto - SAKKI ry
laura.kyntola@sakkinet.fi

Lue amisbarometri täältä