Työhyvinvointi

Akuuttilääketiede, melko uusi erikoisala

16.9.2015 klo 12:09

Akuuttilääketiede on Suomessa suhteellisen uusi lääketieteen erikoisala, joka virallistettiin vuoden 2013 alussa. Akuuttilääketieteen tehtävä on kohentaa päivystystyön laatua.

Akuuttilääketiede panostaa erityisesti siihen, että päivystyksen etulinjassa olisi erikoistuvien lääkärien lisäksi alasta kiinnostuneita ja pätevöityneitä erikoislääkäreitä. Useissa sairaustilanteissa, joissa aiemmin ei ollut antaa akuuttivaiheessa apua, potilaat voivat nykyään saada hyötyä etupainotetusta taudinmäärityksestä ja hoidosta.

Erikoisala kehittyy edelleen

Akuuttilääketieteen erikoisala sai alkunsa noin 40 vuotta sitten englanninkielisissä maissa; USAssa, Kanadassa ja Englannissa, nimellä emergency medicine. Euroopassa akuuttilääketiede kehittyy eri maissa eri vauhdilla, ja EU-maihin on hyväksytty yhtenäiset erikoislääkärikoulutuksen periaatteet.

Suomalainen alan koulutus täyttää erittäin hyvin eurooppalaiset standardit, ja Suomessa jo nyt tehtyä työtä arvostetaan kansainvälisesti korkealle. Akuuttilääketieteen kehittäminen tarkoittaa käytännössä aktiivista tutkimustyötä, korkeatasoista kliinistä opetusta ja käytännön harjoittelua sekä eri erikoisalojen keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa, sillä nuori erikoisala kehittyy nopeasti yhdessä työtä tehden. Monessa sairaalassa on jo nyt, vain muutaman vuoden kuluttua erikoislääkärikoulutuksen aloittamisesta, huomattu uuden erikoisalan helpottavan muiden erikoisalojen työtaakkaa.

Lisätietoja:
Professori Ari Palomäki, ari.palomaki@khshp.fi

Lähde: Tampereen yliopisto