Työllisyysnäkymät

Aktiivimallista on tulossa runsaasti valituksia

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan Silja Romon mukaan aktiivimallista on tulossa erittäin paljon valituksia. Määrä voi olla 5 000 tai 10 000, mikä on poikkeuksellinen määrä.

Lautakunnassa käsitellään 40 000 asiaa vuosittain ja keskimääräinen käsittelyaika valituksille on 10 kuukautta. Lautakuntaan on palkattu lisää väkeä purkamaan ruuhkaa.

Silja Romon mukaan jatkossa valituksia ei mitenkään pystytä käsittelemään. Aktiivimallia koskevat valitukset ovat tulossa käsittelyyn loppuvuonna 2018. Romon mukaan valitusten määrä saattaa jäädä korkealle tasolle pysyvästi.

Aktiivimalli tuo lisätöitä myös Kelalle ja työttömyyskassoille, kun kassojen tulee arvioida aktiivisuusehtojen täyttymistä. Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan valitusten määrä tulee kasvamaan. Kaikille työttömille ei ole tarjolla työtä, joka vastaisi heidän työkykyään.

Rakennusliiton työttömyyskassan johtajan Jan Peltosen mukaan valituksia tulee runsaasti. Myös SAK:n johtajan Saana Siekkisen mukaan aktiivimalli tuo kassoille lisää työtä. PAMin työttömyyskassan järjestelmässä on nyt aktiivisuuslaskuri.

Lähde: Savon Sanomat