Työnhaku

Akava vaatii Aktiivimallin täsmennystä

25.1.2018 klo 15:06

Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin mukaan järjestö vaatii, että omatoiminen työnhaku lisätään aktiivimalliin kriteeriksi. Näin voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta.

Lisäksi Akava esittää, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on huomioitava muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut. Työllistymisyhdistysten ja ammattiliittojen järjestämä työllistymisvalmennus olisi myös luettava aktiivisuuden osoitukseksi.

Fjäderin mukaan korkeakoulutetuille on tärkeää, että työttömänä opiskelu sallittaisiin nykyistä vapaammin työttömän omaa työllistymissuunnitelmaa hyödyntäen. Akava edellyttää, että aktiivimallin korjaukset ja soveltamista koskevat säädökset tehdään nopeasti, eikä työttömyysturvaan suunniteltua toista uudistusta toteuteta. Hallitus on luvannut lisäresursseja TE-toimistoille, mitä Akava pitää välttämättömänä. LIsäksi Akavan mielestä TE-palveluiden laatua on kehitettävä.

Lähde: Akava

Lue lisää Aktiivimalli - alkuvuoden kuumin puheenaihe -jutustamme