Työhyvinvointi

Aivot väsyvät arjessa

Aivot joutuvat arjessa koville. Vähäinen tai huonolaatuinen uni kuormittaa eniten aivoja. Tämä ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Jos tuntee, ettei pysty omaksumaan haluamaansa määrää tietoa, puhutaan infokondriasta. Suomalaisilla infokondrian kokemukset ovat tuttuja etenkin alle 35-vuotiaiden naisten keskuudessa.

Kokemukset aivoja rasittavista asioista eroavat miesten ja naisten välillä. Naiset kokevat erityisesti huonolaatuisen unen ja muun muassa rahahuolien kuormittavan aivojaaneniten, kun miehille raskainta on liian passiivinen elämäntyyli.

Aivojen hyvinvointia kartoittavan tutkimuksen mukaan yleisimmiksi syiksi rasituksen tuntemuksille mainittiin uneen liittyvät asiat eli liian vähäinen tai huonolaatuinen uni. Myös henkilökohtainen elämäntilanne ja työhön tai rahaan liittyvät huolet kuormittivat aivoja.

Pienituloisia vaivaavat henkilökohtaisten asioiden lisäksi raha-asiat ja suurempituloisia rahan sijaan työasiat. Perheellisten stressin aiheita olivat tutkimuksen mukaan työ, rahahuolet sekä liian vähäinen uni. Sinkut ja kotona asuvat stressaavat eniten henkilökohtaisesta elämäntilanteestaan.

Palautumisen monet keinot

Palautumisen keinoista yleisimmät ovat liikunta ja urheilu. Jopa 40 prosenttia vastaajista hyödyntää palautumisessa liikuntaa. Liikunnan lisäksi palautumisen keinona kaikki vastaajat nostavat muiden ihmisten seuran sekä kirjallisuuden, taiteen ja viihteen. Joogaa tai meditointia hyödyntävät vain muutamat vastaajista.

Uni on aivojen palautumisen kannalta olennainen asia. Aivoja aktivoivien pelien pelaamista ja älylaitteiden sekä muun teknologian käyttöä pitäisi välttää ennen nukahtamista. Myös entistä kiireisempi arki on usein syy aivojen rasitukseen ja uniongelmiin. Myös ruokavaliolla voi vaikuttaa aivojen toimintaan. Omega3-rasvahapoilla on myönteisiä vaikutuksia aivoterveyteen: rasvaista kalaa ja pähkinöitä kannattaa syödä.

Toukokuussa 2017 valmistuneeseen tutkimukseen vastasi 1 080 suomalaista. He olivat iältään 15–74-vuotiaita. Tutkimuksen toteuttivat Orkla Care ja Kantar TNS Oy.

Asiantuntijana: Aivotutkija Mona Moisala