Blogi

Aitous on in

Missikisoissa kuulee korostettavan aitoutta ja sisäistä kauneutta ulkoisen lisäksi. Joku saattaa antaa neuvoksi työpaikkahaastatteluun, että ole oma itsesi. Työyhteisössä saattaa olla kirjoittamaton sääntö, että jokainen saa olla oma itsensä, kunhan tunteet hoidetaan omalla ajalla. Ihmisen päähän on kirjoitettu jo lapsena koodeja, joiden mukaan hänen tulisi elämässään toimia. Näistä koodeista kovinkaan moni ei ole todella aito, vaan kulttuurin asettama käyttäytymisnormi. Voiko normiyhteiskunnassa kukaan olla aito, kaikesta huudosta huolimatta?

Voisi kysyä myös uskallatko olla aito? Aitous on houkutteleva sana, mutta käytännössä vain harva uskaltaa olla aito oma itsensä. Se tarkoittaisi sitä, että pitää toisinaan uskaltaa olla myös eri mieltä kuin muut ja riskeerata mahdollisuutensa tulla kaikkien hyväksymäksi kaikissa tilanteissa. Pitäisi myös uskaltaa näyttää kaikki tunteensa, myös ne negatiiviset, jotka ehkä mieluummin lakaisisi maton alle. Pitäisi osata olla empaattinen ja ymmärtää muita, vaikkeivät omat asiat olisivatkaan kovin hyvin. Pitäisi uskaltaa ottaa vastaan se mitä elämässä tapahtuu, vaikkei se aina olisi kovin kivaa. Sen lisäksi pitäisi uskaltaa luopua erilaisista mielensisäisistä rajoitteista kuten ihmisen hokemista ”pitäisi” lauseista. Jos oma pää on ohjelmoitu jo etukäteen tietyllä tavalla kaikkeen siihen mitä odottaa ja toivoo, tulee valtavasti pettymyksiä vastaan ja aitous kärsii. Pettymysten keskellä ihmisen suojamuuri helposti vahvistuu, mikä entisestään etäännyttää ihmisen aitoudestaan.

Mitä enemmän olet ohjelmoinut ajatusmallisi ja olet vakaasti sitä mieltä, että tiedät miten asioiden pitäisi elämässäsi olla tai et pysty ottamaan vastaan muutoksia ja uudenlaisia ajatuksia kovin helposti, on siitäkin aitous kaukana. Aitous syntyy sisäisestä hyvinvoinnista, tasapainoisesta tunnetilasta. Silloin ihmiselle voi tapahtua elämässään mitä tahansa ja tunteet pysyvät vierimään vapaasti tilanteesta toiseen jumiutumatta kielteisiin ajatuksiin, negatiivisuuteen, ahdistukseen tai muuhun epämukavaan olotilaan.

Aitous vaatii osakseen myös tietoisuutta siitä mitä reaktioita itsessä tapahtuu. Tiedostamattomuus johtaa esimerkiksi työyhteisössä epäaitouteen ja sen seurauksena negatiivisiin ilmiöihin kuten loukkaavaan vuorovaikutukseen, kyvyttömyyteen nähdä oman toimintansa seurauksia tai vaikutusta, ihmiset saattavat vetää myös roolia, joissain tilanteissa, jolloin heidän todellinen itsensä ei tule esiin eivätkä todelliset tunteet ja näkemykset välity muille oikein.  Ihmiset saattavat vetäytyä kuoreensa ja sulkeutua lähes kokonaan. Työyhteisössä aitous voi näkyä yksilöiden tyytyväisyytenä, tuottavuutena ja muut huomioivana toimintana. Kokonaisvaltainen tunnetila on silloin flow.

Aitoutta voi itsessään kehittää purkamalla erilaisia tunnelukkoja ja rajoittavia ajatusmallejaan ja ryhtymällä oman elämänsä isännäksi ei vain toisten sätkynukeksi tai rengiksi. Aitoutta voi myös johtaa, olemalla itse oikealla tavalla aito. Ei aitoutta ole se, että kuulutetaan se kaikille, aitous näkyy oman toiminnan käytännön tilanteiden muutoksena, jonka myös muut huomaavat. Aitous on myös tervettä itseluottamusta, jossa voi tunnistaa omat rajansa ja mahdollisuutensa, omat tarpeensa ja tunteensa ja silti pystyy elämään kaiken sen kanssa. Aitous on tavallaan toipumista ennalta asetetuista normeista ja ajatusmalleista, joiden kanssa olemme eläneet. Aitous on hyvä johtaja ja se tarttuu.

Aitous antaa ja ottaa yhtä paljon. Se ei ryhdy uhriksi, marttyyriksi tai käytä toisia hyväkseen. Se löytää aina oikean tavan toimia ihmisten kanssa. Se ei pelkää, ole kateellinen tai ahne. Kaikkea on aina riittävästi aitoudelle. Aitous hyväksyy toiset sellaisena kuin he ovat, myös ne, jotka nyt väittävät, ettei kaikkea ikävää tarvitse hyväksyä. Aitous ymmärtää, että ihminen on erehtyväinen ja sen joustava ajatusmalli mahdollistaa inhimillisellä tavalla kaiken hyväksymisen, koska se tietää, ettei elämää voi hallita.

Aitouden löytämisen kautta ovat syntyneet kaikki ihmiset, jotka hehkuvat ulospäin käsittämätöntä karismaa ja hyvää oloa. He ovat oman elämänsä sankareita ja saavat aikaan elämässään sen mitä haluavat.  Kaikki se vain siksi, että he uskalsivat olla oma itsensä, puhkaisivat oman kuplansa, uskalsivat poiketa normista, olla eri mieltä, kohtasivat vastarinnan, selviytyivät, ratkaisivat ongelmia ja pääsivät tavoitteisiinsa.

Kirsi Mäkinen
Muutosympyrä Oy, tuottavamman ja tietoisemman työyhteisön kehittäjä.