Työuran alussa

Aikuiskoulutustukea on uudistettava

24.5.2016 klo 12:12

SAK:in mukaan aikuiskoulutustukea on uudistettava pian.

Aikuiskoulutus ei SAK:in mukaan vastaa nykytarpeita. Aikuiskoulutuksen rahoitusta suunnataan SAK:n mukaan osin väärin. Niukkenevia resursseja olisikin pikaisesti ryhdyttävä käyttämään järkevämmin tai muuten muutokset tuottavat lisää pitkittyvää työttömyyttä ja entistä isompi joukko palkansaajia siirtyy lopullisesti pois työmarkkinoilta.

Digitalisaation on arvioitu kadottavan matalasti koulutettujen henkilöiden työtehtävistä yli 40 %, kun korkeakoulutetuilla vastaava luku on 16 %. Digitalisaatio ja muutokset elinkeinorakenteissa kohdistuvat ennen kaikkea SAK:laisten alojen töihin.

Koulutusta tarjotaan nyt vähiten niille, joiden perustaidot ovat heikot tai niille joihin kohdistuu suurin työttömyysuhka. Osaamiskuopassa ovat erityisesti ikääntyneet, matalasti koulutetut ja maahanmuuttajat.

Lähde: Talouselämä