Työhyvinvointi

Aamut muuttuvat paremmiksi iän myötä

9.8.2016 klo 9:45

Tutkimuksen mukaan vain joka kolmas suomalainen pitää itseään aamuihmisenä - ja liki puolelle huonoja aamuja osuu kohdalle viikoittain.

Tutkimuksen mukaan lähes jokainen haluaisi jatkaa nukkumista pidempään, mutta onneksi aamut muuttuvat selvästi helpommiksi iän karttuessa. Kurjan aamun pelastus löytyy aamukahvista, aamiaisesta ja hetkestä omaa aikaa.
Nespresso teetti heinäkuussa kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin, millaiseksi suomalaiset kokevat tyypillisen aamunsa ja minkälaiset asiat vaikuttavat päivän ensimmäisten tuntien sujumiseen. Tutkimuksen mukaan vain joka kolmas (33 %) pitää itseään aamuihmisenä. Liki puolet (46 %) vastaajista kertoo huonon aamun osuvan kohdalle ainakin kerran viikossa, ja jopa kahdeksalle prosentille kaikki aamut tuntuvat ikäviltä.

Kenkkujen aamujen syynä useimmille ovat liian lyhyet yöunet (65 %) ja aikaisin herääminen (31 %). Kiire vaivaa eniten 18–22-vuotiaita (39 %), jotka jättävätkin aamiaisen väliin (12 %) selvästi muita suomalaisia (5 %) useammin.
Iän myötä moni asia paranee – niin myös aamut. Kyselyyn vastanneista 56–70-vuotiaista peräti 37 prosenttia kärsii huonoista aamuista harvemmin kuin kerran kuussa, ja enemmän kuin joka kymmenes (11 %) ei koskaan. Vanhemmista suomalaisista puolet (49 %) pitääkin itseään aamuihmisenä.

Aamukahvi on parasta lääkettä kurjaan aamuun

Tutkimukseen vastanneiden mielestä parasta lääkettä kurjalta tuntuvaan päivän alkuun ovat aamukahvi (47 %), hetki omaa aikaa (42 %) ja hyvä aamiainen (39 %). Naisilla myös alkavan päivän suunnitteleminen (26 %) tekee aamusta paremman. Etenkin nuorille, 18–22-vuotiaille aikuisille piristystä huonoon aamuun tuo musiikin kuuntelu (40 %). Moni vastaaja sanoi olevansa ”kuin zombi ennen ensimmäistä kahvikupillista”.

Väsymyksestä ja kiireestä huolimatta suomalaiset luonnehtivat tyypillistä aamuaan useimmiten leppoisaksi (47 %). Itseään kyselyyn vastanneet sen sijaan kuvailevat aamuisin adjektiiveilla väsynyt (45 %), hajamielinen (28 %) ja saamaton (27 %). Jopa 15 prosenttia kertoo myös olevansa aamulla kuin zombi ennen ensimmäistä kahvikupillista.

Aamukahvi nautitaan mieluiten rauhassa aamiaispöydässä (48 %). Kuitenkin noin viidennes (22 %) tunnustaa hörppivänsä kahvinsa kupista muiden aamutoimien lomassa. Vaikka suomalaisten aamukahvimukista löytyykin useimmiten tavallista suodatinkahvia (68 %), jopa kolmannes (28 %) joisi aamukahvina mieluiten jotain muuta. Naisista lähes joka viides (19 %) nauttisi aamuisin mieluiten maitopohjaisen laten. Miehistä taas jopa liki kymmenesosa (9 %) siemailisi aamulla mieluiten espressoa.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Cint. Tiedot kerättiin sähköisenä heinäkuussa 2016 Cintin kuluttajapaneelissa. Lopullinen noin 1 000 suomalaisen vastaajajoukko painotettiin suomalaisia edustavaksi iän (18–70v.), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

Lähde: Nespresso Finland