Työnhaku

65% yrityksistä kärsii digiosaamisen puutteesta

21.3.2017 klo 7:00

EK toteutti yritysten henkilöstöä koskevia osaamistarpeita digitalisaation näkökulmasta käsittelevän yrityskyselyn.

Vastaajista 65 % koki henkilöstön digiosaamisen puutteiden vaikeuttavan liiketoimintaa. Tarve digiosaamiselle on haaste etenkin suorittavalle henkilöstölle. Myös työntekijöiden ikärakenne vaikuttaa koettuihin osaamistarpeisiin.

Lähes 90 % vastaajista kokee digitalisaation olleen luomassa uusia osaamistarpeita. EK:n mukaan osaamistarpeeseen tulisi puuttua kansallisilla toimenpiteillä. Osaamisen kehittäminen kehittäisi kilpailukykyä ja tuottavuutta. Kyselyn mukaan noin 40 % yrityksistä on sitä mieltä, että digikehitys ei ole tärkeää tai siihen sopeudutaan passiivisesti.

Lähde: Tekniikka & Talous