Työhyvinvointi

63 % nuorista naisista huolissaan terveysvaivoistaan

1.11.2016 klo 13:24

Mehiläisen kyselytutkimuksen mukaan 63 % nuorista naisista miettii usein ovatko omat terveysvaivat normaaleja. Yli 70 % naisista on kiinnostunut ruokavalion vaikutuksista terveyteen sekä ulkonäköön vaikuttavista tekijöistä.

Mehiläisen kyselytutkimuksen tuloksista selviää, että 15-30 -vuotiaat nuoret naiset ovat kiinnostuneita terveydestä, omasta kehosta ja ulkonäöstään. Huolet seuraavat naisia yleisesti: tutkimuksen vastaajista jopa 63 % miettii usein ovatko heidän terveysvaivansa normaaleja. Samoin 64 % myös huolestuu helposti, jos huomaa terveydessään jotain poikkeavaa.

On yleistä, että lääkärin vastaanotolle tullaan pikkuvaivan kanssa ja siinä yhteydessä otetaan esille isompi kysymys, jota on mietitty pitkään. Kyseessä voi olla esimerkiksi mielialaan liittyvä huoli, masennus, epäonnistumisen tunne, gynekologinen kysymys tai vaikka ruokavalioon liittyvä epävarmuus. Monesti isommat kysymykset kumpuavat siitä ajatuksesta, että sovinko minä muottiin?

Nuoruus on monelle epävarmaa aikaa, jolloin etsitään itseä ja pohditaan valintoja. Usein ajatellaan, että ihanne on olla varhain hyvin itsenäinen. Se saattaa heijastua paitsi ulkonäköasioihin, mutta myös tuntua kovina suorituspaineina opiskelupaikan saamisessa ja työelämään sijoittumisessa.

Huolia lisäävät ulkonäölle asetetut paineet

Jopa 81 % vastaajista oli Mehiläisen tutkimuksessa samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Olen kiinnostunut asioista, jotka saavat minut näyttämään hyvältä”. Ruokavalion vaikutus terveyteen kiinnostaa 71 % tutkimukseen vastaajista, 73 % myötäilee väitettä ”Olen kiinnostunut painonhallinnasta”.

Oman kehon tarkkailu on nuorille naisille ominaista, sillä 78 % vastaajista haluaa tietää, miten heidän kehonsa voi, vaikkei mikään sairaus vaivaisikaan juuri sillä hetkellä.

Research Insight toteutti ’Nuoret naiset ja terveyspalvelut’ -web-kyselytutkimuksen Mehiläisen toimeksiannosta helmi-maaliskuussa 2016. Vastaajina oli yhteensä 888 iältään 15-30 -vuotiasta naista.

Lähde: Mehiläinen