Työllisyysnäkymät

55+ asema työmarkkinoilla parantunut

21.9.2016 klo 15:25

Tilastokeskuksen tuoreen Työvoimatutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden asema työmarkkinoilla on parantunut.

Jo pitkään on puhuttu siitä, että viisikymppisiä ei arvosteta työmarkkinoilla. Työnantajat syrjivät yhä nuorempia, jopa jo 45-vuotiaita. Ikä haittaa uralla etenemistä ja erityisesti uuden työpaikan löytämistä.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 45–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi vuoden 2015 elokuusta pari prosenttiyksikköä. 45–54-vuotiaiden työllisyysaste on kaikkien ikäluokkien paras jopa 84,2 prosenttia.

Työttömien määrä keski-ikäisten ikäluokissa väheni

45–54-vuotiaiden työttömien määrä väheni jopa neljänneksen ja 55–64-vuotiaiden viidenneksen vuoden takaiseen verrattuna.

Tilastot kertovat, että työelämässä pysyvät keski-ikäiset pärjäävät siellä hienosti. Huonompi tilanne sen sijaan on niillä viisikymppisillä, jotka jäävät työttömiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta ilmenee, että Suomessa oli elokuussa 2016 vajaa 128 000 pitkäaikaistyötöntä. Heistä yli puolet on yli 50-vuotiaita. Työttömyysaika on melkoisen pitkä, jos työ päättyy 50-vuotiaana, ja eläke alkaa vasta 65-vuotiaana.

Vanhempana työttömäksi joutuminen ahdistaa

Vanhempana työttömäksi jääminen tuntuu usein vaikeammalta, kuin nuoremman työttömyys. Vanhemmat ikäpolvet saattavat helposti jämähtää etsimään pelkästään oman alansa töitä – eikä palkastakaan mielellään tingitä. Mitä enemmän on valmis joustamaan ja muuttumaan, kehittymään ja kouluttautumaan, sitä enemmän aukeaa myös työelämässä uusia vaihtoehtoja.

Viisikymppinen ei ole vanha edes työelämässä. Ammatillinen kuntoutus ja lisäkoulutus kannattaa aina. Asenne ratkaisee työelämässä nyt enemmän kuin koskaan.

Lähde: Tilastokeskus, Työ- ja Elinkeinoministeriö