Työllisyysnäkymät

25-54-vuotiaiden miesten työllisyysaste jumissa

11.9.2018 klo 10:52

Suomi on reippaasti jäljessä 25-54-vuotiaiden miesten työllisyysasteessa sekä OECD- että EU-maiden välisessä vertailussa. Suomessa 25-54-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli 83,3 % vuonna 2017. Lukema on Euroopan neljänneksi heikoin.

Parhaassa iässä olevien miesten työllisyysaste on korkea yleiseen 72 %:n työllisyysasteeseen verrattuna, mutta ikäryhmän lisätyöllistäminen on tärkeää kokonaistyöllisyysasteen korottamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen mukaan korkean lähtötason ikäryhmän työllisyyden kasvattaminen on vaikeampaa kuin alhaisen työllisyyden ryhmien, sillä helpoimmin työllistyvät ovat jo töissä.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäen mukaan vuosina 2015-2018 nuorten ja vanhojen miesten työllisyys kasvoi 10,8 % mutta 25-54-vuotiaiden vain 2,8 %. Hän ei usko valmiiksi vahvan työllisyysasteen selittävän suhteellisen heikkoa kasvua. Yhtä selvää syytä asialle ei ole. Selittäviä tekijöitä eivät  vaikuta olevan koulutustaso, maahanmuuttajien osuus tai vuosityöajan pituus.

TEMin Räisäsen mukaan miesten työllisyys kytkeytyy voimakkaammin suhdanteisiin kuin naisten työllisyys. Hän pitää ongelmallisena myös koulutustasoa, joka miehillä jää entistä enemmän jälkeen työelämän nykyisistä vaatimuksista. Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien miesten määrä on kasvussa 30-39-vuotiaiden ryhmässä. Miehet ovat myös aliedustettuina työvoimapoliittisissa aktivointitoimissa.

Lähde: Taloussanomat