Vuosina 1995-2012 syntynyt sukupolvi on ensimmäinen, joka tavoittelee onnea. Onnellisuustutkimus osoittaa, että aikuiset voivat oppia nuorilta, jos vain haluavat kuunnella heitä.

Eri aikakausien nuorilla on ollut hyvin erilainen suhde onnellisuuteen. Euroopan Coca-Colan teettämä kattava nuorisotutkimus ”Miksi sukupolvi Z valitsee onnen” paljastaa, että aikuisilla on paljon opittavaa nuorten suhtautumisesta onneen. Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret kokevat vahvasti ympärillään olevan maailman muutoksen, ja siksi korostavat onnen merkitystä enemmän kuin aiemmat sukupolvet. Suomessa tehdyssä onnellisuuskyselyssä nuoret katsoivat eurooppalaisten ikätoveriensa tavoin, että onnellisuus lähtee ensisijaisesti itsestä, ja että sen saavuttaminen on oma valinta.
 
Eurooppalaiset nuoret kokevat suuria haasteita aikuisuuden kynnyksellä. Heillä ei ole samanlaisia ammatillisia tai taloudellisia mahdollisuuksia kuin heidän vanhemmillaan oli. Tämän vuoksi nuoret kokevat onnellisuuden ja sen tavoittelun entistä tärkeämmäksi. Voidaan siis sanoa, että sukupolvi  Z on myös ensimmäinen sukupolvi, joka aktiivisesti valitsee onnellisuuden. Nuoret puhuvat onnesta yhä enemmän ja se näkyy myös nuorisokulttuurissa. Laaja 11 markkina-aluetta kattava tutkimus paljastaa, että nuoret ovat kaiken kaikkiaan onnellisempia kuin aiemmat sukupolvet.

Sukupolvi Z:lla on suuremmat tulevaisuuden haasteet kuin edellisellä sukupolvella. Siirtyminen teini-iästä aikuisuuteen on haastavampaa kuin aiemmin, sillä nuoret eivät näe samoja työ- ja varallisuusmahdollisuuksia kuin heidän vanhempansa. Yhteiskunnat eivät myöskään osaa suhtautua nykynuoriin, vaan nuoria yritetään joko pitää lapsen asemassa tai nostaa liian aikaisin aikuisen rooliin. Tutkimuksen mukaan 83 % teineistä kokee hankalaksi tehdä oikeita valintoja, joiden kautta he tulevat onnelliseksi ja 64 % kaipaa muilta tukea valintojen tekemiseen. Nuoret  kokevat epäonnistuneensa, jos he eivät saavuta heille asetettuja tavoitteita. Kasvaneet paineet näkyvät kasvaneena ahdistuneisuutena. Onni ei kuitenkaan enää tule annettuna ja siksi nuoret kokevat tarvetta rakentaa sen itse ja omilla ehdoin.

Tutkimuksen mukaan nuoret arvostavat onnellisuutta enemmän kuin vanhempansa ja onnesta on tullut keskeinen tavoite elämässä. Peräti 96 % tutkimukseen osallistuneista nuorista on yrittänyt viimeisen vuoden aikana tehdä asioita, jotka saavat heidät tuntemaan onnelliseksi. Valtaosa nuorista (85%) koki, että onni syntyy elämän pienistä asioista. Niinkin yksinkertainen asia kuin hymy ja hymyileminen lisäävät nuorten onnen tunnetta.  Erityisesti perhe, ystävät ja henkilökohtainen kehitys vaikuttivat nuorten onnellisuuteen sitä lisäävästi. Sen sijaan rahalla on aiempaa pienempi merkitys teinien elämässä - vain 2 % vastanneista eurooppalaisnuorista koki, että taloudelliset asiat olisivat heille elämän tärkein asia. Taloudellisilla huolilla oli kuitenkin onnellisuutta selkeästi vähentävä vaikutus, samoin kuin rakkaushuolilla. Minäkuvaan liittyvät tekijät vaikuttivat tyttöihin enemmän kuin poikiin ja se heikensi tyttöjen onnellisuutta.

Suomalaisnuoret saavat onnea ihmissuhteista

Suomalaisnuoret kokevat, että onnellisuus lähtee heistä itsestään; ja jokainen voi päättää olevansa onnellinen (41% vastaajista). Nuorten suurimpia onnen lähteitä ovat ystävät, perhe ja rakkauselämä. Opiskelu ja urasuunnitelmat edustavat nuorille asetettuja tavoitteita, ja vain 28 % nuorista koki näissä onnistumisen vaikuttavan onnellisuuteen. Samanaikaisesti tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistuminen kuitenkin  heikensi nuorten onnellisuutta eniten ja nuoret kokevat, ettei heistä ole mihinkään. Kuten Euroopassa yleensä, myös Suomessa erityisesti tytöt kokevat minäkuvan heikentävän onnellisuutta. Suomalaisnuoret kuvailevat onnellisuutta yleisenä hyvänolon ja tyytyväisyyden tunteena. Onnellisuus myös ilmenee arjen pienten hetkien ja tapahtumien arvostamisena, mikä on linjassa eurooppalaisen tutkimusten tulosten kanssa. Vähiten onnellisuus näkyy saavutettuina tavoitteina. Suomalaistutkimus paljastaa, että yleistä onnellisuutta arvioidessa ruoho näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella. Toisin sanoen ystävien arvellaan olevan onnellisempia. Asteikolla 1-10 nuoret arvioivat oman onnellisuutensa keskimäärin 7,2 arvoiseksi. Ystävien onnellisuus arvotetaan 7,7 arvoiseksi.

Nuoret tekevät onnen

Eurooppalaiset nuoret pyrkivät määrittämään kehityksen, menestyksen ja hyvinvoinnin uudella tavalla.  Tämän päivän yhteiskunta pyrkii ohjaamaan nuoria välttämään riskejä ja jopa kieltää nuorilta monia asioita. Nuoret kokevat olevansa häkissa ja hakeutuvat tietoisesti oman mukavuusalueensa ulkopuolelle kokeilemaan erilaisia asioita ja oppimaan sekä kehittämään taitojaan. Näin ollen vanhempi väestö kokee, että nuoret riskeeraavat oman hyvinvointinsa. Onnellisuuden tavoittelu on nuorille keino ottaa elämän ohjat omiin käsiinsä maailmassa, joka on täynnä paitsi mahdollisuuksia myös haasteita. Nuoret ovat tietoisempia  siitä, että he haluavat toimia toisin kuin vanhempansa. He valitsevat onnen tavoittelun tänään, tässä ja nyt – eivätkä vasta tulevaisuudessa.
Nuorten näkemys onnellisuudesta eroaa vanhempien sukupolvien onnellisuuskäsityksestä. Nuorten onnellisuudella on kolme erityistä ominaisuutta:
1. Onnellisuuden tekeminen: nuoret tekevät paljon pieniä ja saavutettavia asioita tullakseen onnellisiksi. He eivät jää odottamaan onnea ja ponnistele isojen, yksittäisten ja jopa pelottavien tavoitteiden perään tullakseen onnellisiksi. Nuoret luovat itselleen uudenlaisia mahdollisuuksia olla onnellisia.
2. Nuoruudesta nauttiminen: onnellisuutta on pysähtyä ja lopettaa kilpajuoksu aikuisuuteen sekä sallia itselleen hauskanpito hullutellen ja hölmöillen. Epätäydellisyys on hauskaa, mikä näkyy mm. somessa. Nuoret eivät jaa enää itsestään pelkkiä ”kiiltokuvia” vaan naurettavia ja hassuja kuvia.
3. Onnellisuuden jakaminen: onnellisuus on sosiaalinen tunne ja tämän sukupolven vahva some-verkostoituneisuus vahvistaa sitä. Hetkiä halutaan jakaa ja niillä halutaan ilahduttaa muita. Oma pieni onnenhetki jaetaan ja siitä tulee myös muiden hetki. Ei ihme, että Snapchatin yli 30 miljoonasta käyttäjästä 71 % on alle 25-vuotiaita. Samalla myös viesteihin liitettävien Emoji-kuvakkeiden suosio on hurjassa kasvussa.

Tutkimukset osoittavat, että nuoret miettivät ja toteuttavat onnellisuutta aktiivisesti. Nuorilla on sisäinen onnellisuusvaisto, josta vanhemmat voivat ottaa oppia.

Nuorten vinkit onnellisuuteen:

1. Ole oma itsesi: onnellisuus ei tule photoshopatusta maailmankatsomuksesta
2. On ok olla hassu ja hölmö: onnellisuuden tulee olla keikkuvaa, ei täydellistä
3. Elä hetkessä: älä siirrä onnellisuutta tulevaisuuteen
4. Ota muutamia riskejä: ensimmäisenä oleminen ja pelottomuus antavat särmää
5. Hymyile: onnellisuus on hauskaa ja tarttuvaa – kun hymyilet, niin saat hymyn myös takaisin.

Taustaa:

Euroopan Coca-Colan teettämä ”Miksi sukupolvi Z valitsee onnen” -kulttuuritutkimus julkaistiin osana Choose Happiness -kampanjaa.  Suomessa osana kampanjaa käynnistetään #hymyhaaste, jolla kannustetaan suomalaisia jakamaan instagramissa näkemyksensä suomalaisesta onnesta ja onnellisista ilmeistä.
‘Why Generation Z is Choosing Happiness – A Teen Happiness Study’ -tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa yhteensä 3331 nuoren otannalla. Lisäksi Suomessa toteutettiin kevään aikana erillinen onnellisuuskysely, johon osallistui yhteensä 512 nuorta ikähaarukassa 15-19 vuotta.

Lähde ja lisätietoja: Coca-Cola Suomi