Työhyvinvointi

1,2 miljoonaa terveystarkastusta

9.11.2015 klo 14:54

Työterveyshuollossa tehtiin miljoona terveystarkastusta ja viisi miljoonaa sairaanhoitokäyntiä.

Työterveyshuolto on merkittävä terveyspalvelujen tuottaja. Vuonna 2013 työterveyshuollon piirissä oli 1,9 miljoonaa työntekijää. Heille tehtiin 1,2 miljoonaa terveystarkastusta. Sairaanhoitokäyntejä oli 5,1 miljoonaa. Työpaikkaselvityksiin käytettiin 507 000 tuntia. Niihin käytetty aika on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2001 vuoteen 2013. Sekä terveystarkastuksien että sairaanhoitokäyntien määrä on vastaavana aikana kasvanut 14 %.

Hieman yli miljoonasta terveystarkastuksesta 183 000 tehtiin sairastumisen vaaran perusteella ja 981 000 muiden syiden perusteella. Terveydenhoitajat tekevät hieman yli puolet terveystarkastuksista. Terveystarkastuksista lääkärikeskukset tekivät puolet ja kunnalliset terveyskeskukset tai liikelaitokset neljänneksen. Loput tehtiin joko työnantajien omilla tai yhdessä omistamilla terveysasemilla tai toisen työnantajan terveysasemilla.

Viidestä miljoonasta sairaanhoitokäynnistä lääkärikeskukset tekivät 57% ja terveyskeskukset sekä työnantajien omat tai yhdessä omistamat terveysasemat molemmat noin 20 %. Sairaanhoitokäynneistä lääkärinvastaanoton osuus oli 72 %.

Työpaikkaselvityksiin käytetystä ajasta lääkärikeskusten tekemien selvitysten osuus oli 60 %, terveyskeskusten 18 %, työnantajien omien terveysasemien 12 % ja työantajien yhteisten terveysasemien 7 %.Työpaikkaselvityksiä tekevät useimmiten terveydenhoitajat, jotka käyttävät puolet selvitysten kokonaisajasta. Seuraavaksi eniten niitä tekivät fysioterapeutit (25 %) ja lääkärit (18 %).

Vuonna 2013 työterveyshuollon kustannukset olivat 776 milj. euroa, joista Kelan maksamat korvaukset työnantajille olivat 335 milj. euroa. Noin 50 000 yrittäjää sai vuonna 2014 korvauksia työterveyshuollon palveluista.

Lähde: Kela ja Tilastokeskus