Työ & Laki

Vuorotteluvapaata koskevat ehdot muuttuivat

22.5.2015 klo 15:27

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat syyskuussa 2014. Muutokset tiukentavat ehtoja sekä vuorotteluvapaalle jäävän että hänen tilalleen palkattavan sijaisen näkökulmasta.

Oikeus jäädä vuorotteluvapaalle vaatii jatkossa 16 vuoden työhistorian aiemman 10 vuoden sijaan. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Lisäksi vuorotteluvapaan käyttöön asetettiin yläikäraja, jonka täytettyään henkilö ei voi jäädä vuorotteluvapaalle. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön ja tällä hetkellä se on 60 vuotta. Ikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä henkilöitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Ehto ei koske myöskään sellaista henkilöä, joka on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Heidän kohdalla riittää yhdenkin päivän työttömyys.

Muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Muutokset eivät koske niitä vuorotteluvapaita, jotka on sovittu ennen syyskuun 2014 alkua, jos sovittu vuorotteluvapaa alkaa vuoden 2014 loppuun mennessä.