Työ & Laki

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat 1.1.2016 alkaen

8.12.2015 klo 8:10

Ehdotetut muutokset tiukentavat vuorotteluvapaalle jäämisen ehtoja ja vuorotteluvapaan enimmäiskeston pituutta.

Oikeus jäädä vuorotteluvapaalle edellyttäisi jatkossa vähintään 20 vuoden työhistoriaa aiemman 16 vuoden sijaan. Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhentyisi 360 päivästä 180 päivään. Jatkossa vuorotteluvapaata ei myöskään olisi mahdollista pitää useassa jaksossa.

Lisäksi ns. suurempi vuorottelukorvaus poistuisi yli 25 vuoden työuran tehneiltä työntekijöiltä. Jatkossa vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus
työttömyysturvalain mukaan työttömänä ollessaan.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Ennen uuden lain voimaantuloa aloitettuihin tai sitä ennen sovittuihin vuorotteluvapaisiin, jotka alkavat viimeistään 31.3.2016, sovellettaisiin jatkossakin nykyisiä ehtoja.