Rekrytointi

Viesti vastuullisesti rekrytoinnissa!

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen työnantaja tarkastelee vastuullisuutta monesta näkökulmasta sekä huolehtii, että vastuullisuus on osa työntekijöiden jokapäiväistä arkea. Usein puhutaan, miten työnantaja voi kehittää vastuullisuuttaan ja olla osana luomassa vastuullisempaa työelämää. Vastuullisuus alkaa kuitenkin jo uuden työntekijän rekrytointiprosessista. Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan kuusiosainen juttusarja käy läpi yksityiskohtaisesti millainen on vastuullinen rekrytointiprosessi ja millaisia asioita tulee ottaa huomioon. Artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Riesa Consultative Oy:n Anni Kyröläisen kanssa.

Rekrytointiprosessin läpi kestävä laadukas ja vastuullinen viestintä vie työnantajan resursseja, mutta on jokaisen työtunnin arvoinen. Sen lisäksi, että laadukas hakijaviestintä luo hyvää työnantajamielikuvaa, ei koskaan tule vahingossa sulkeneeksi ovia tulevaisuudessa. Moni tunnistaa menneisyydestään tilanteen, jossa työnantajasta ei hakemuksen lähettämisen jälkeen kuulunut mitään - huono hakijakokemus voi säilyä pitkään mielessä ja vaikuttaa kielteisesti työnantajan imagoon. On hyvä tiedostaa, että hakija ei ole vain hakija - hän on myös kuluttaja ja potentiaalinen asiakas. 

Viesti rekrytoinnin aikataulusta

Vastuullisessa rekrytointiprosessissa on selkeä aikataulurunko, joka on selvä myös hakijoille. Toisinaan tilanteet muuttuvat ja prosessi voi laahata jäljestä aikataulusta - tässä kohtaa kriittistä onkin viestiä asiasta. Harva hakija pahastuu viivästyksestä, jos siitä ilmoitetaan esimerkiksi sähköpostitse. Kun hakuprosessi osan kohdalla loppuu, vastuullinen työnantaja ilmoittaa hakijoille viipymättä. Sähköpostissa on kohteliasta kiittää hakemuksesta, kertoa yleisimpiä syitä miksi ei tullut valituksi (kuten “tässä haussa etsittiin hakijaa, jolla on vahva järjestelmäosaaminen”) ja tarjota yhteystiedot henkilölle, jolta voi tiedustella tarkemmin valituksi tulematta jäämisen syitä. Erityisesti ne hakijat, jotka ovat siirtyneet rekrytointiprosessissa pidemmälle, vastuullinen työnantaja soittaa läpi. Puhelusta jää usein hyvä hakijakokemus ja hakija saa tulevaisuuteen arvokkaita vinkkejä - rekrytoiva osapuoli voi kertoa, millaisia asioita arvosti ja mihin hakijan kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota. Koska haettavan henkilön kuvaus muuttuu ja hakijan profiili kasvaa ja kehittyy, kannattaa tulevaisuutta varten hoitaa kokonaisuus tyylikkäästi maaliin - työnantaja ei voi tietää, onko harjoittelijan pestiä hakenut nuori kymmenen vuoden kuluttua alansa halutuimpia kasvoja. 

Hyvässä hakijakokemuksessa avoimuuden merkitys korostuu

Kun yrityksen viestinnässä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja esteettömyys on ylipäätänsä näkyvää, niin sillä on suora vaikutus myös hakijakokemukseen. Unohda kliseiset kuvapankkikuvat ja kerro rehellisesti sekä läpinäkyvästi yrityksesi vastuullisuudesta. Sosiaalinen media on työnantajan apuna hyvässä ja pahassa. LinkedIn vilisee hakijakokemuksia laidasta laitaan. Joukossa kiitellään selkeitä hakuprosesseja, joissa kokemus on personoitua, järjestelmällistä ja reilua. Noottia saa kuitenkin helposti, jos hakijalla on kaltoinkohdeltu olo - puoli vuotta myöhässä tuleva “kiitos mutta ei kiitos” -massasähköpostiviesti ei juuri edistä työnantajamielikuvaa. 

Hakija ei ole vain hakija

Sen lisäksi, että vastuullinen hakijaviestintä on iso osa vastuullista työnantajamielikuvaa, on sillä kauaskantoiset vaikutukset myös bisneksen kannalta - hakija on aina potentiaalinen asiakas ja äänitorvi antamaan palautetta yrityksestä. Vastuullinen työnantaja ymmärtääkin katsoa kokonaisuutta kauempaa ja nähdä vastuullisen hakijaviestinnän osana suurempaa kokonaisuutta. 

Kiinnostaako vastuullinen rekrytointi? Lataa täältä Vastuullisen rekrytoinnin opas!

Toimittaja: Sofia Manninen
Kuvaaja: Niko Jekkonen