Vastuullisuus

Vastuullisuutta rakennetaan vuorovaikutuksessa

29.4.2022 klo 9:25

Paikka auki -avustusohjelman kautta työllistetään vuosittain noin 200 osatyökykyistä ja alle 30-vuotiasta työtöntä tai ilman opiskelupaikkaa olevaa nuorta sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Osatyökykyisten osuus on kasvanut ja uusimpien tutkimusten mukaan on jo yli 40 %.

Ohjelmassa mukana olevien järjestöjen ja työntekijöiden tukena toimii koordinaatiohanke, jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa työnantajana toimivien järjestöjen edellytyksiä toimia vastuullisina työnantajina. Koordinaatiohankkeessa on kehitetty ohjelmassa mukana oleville järjestöille ja työntekijöille kaksi vastuullisuuteen liittyvää toimintamallia: vastuullinen työnantaja ja vastuuntuntoinen työntekijä. Mallit on kehitetty ohjelman kohderyhmää ajatellen, mutta ovat yleisluonteisia ja siten hyödynnettävissä laajemminkin työelämässä.

Paikka auki -ohjelmassa vastuullisuus nähdään kahden kauppana – vastuullisuuden toteutumisessa tarvitaan sekä työnantajan, että työntekijän sitoutumista. Vastuullisuus kehittyy parhaiten vuorovaikutuksessa ja vaatii sen, että työnantaja, työyhteisö ja työntekijä sitoutuvat vastuullisuuden edistämiseen. Ensivaikutelma on tärkeä, mutta luottamus rakentuu vähitellen, "vuorovedoin" ja ajan kanssa.

Toimintamalleista tukea työhön

Vastuullinen työnantaja -toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä.

https://www.paikka-auki.fi/toimintamallit/vastuullisuus/

Paikka auki -työnantajan vastuullisuuden lähtökohdat

Vastuuntuntoinen työntekijä toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa Paikka auki -työntekijälle, kuinka toimia vastuuntuntoisesti työssä. Toimintamalli on kehitetty, jotta Paikka auki -työntekijöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet kehittää työelämätaitojaan. Toimintamalli tarjoaa työntekijälle selkeän ohjenuoran siihen, kuinka työsuhteeseen kannattaa valmistautua ja miten toimia työsuhteen aikana.

Paikka auki -työntekijän vastuullisuuden lähtökohdat

Paikka auki -työntekijän vastuullisuuden lähtökohdat

Molemmat toimintamallit ovat yleisluonteisia ja niiden periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä. Olemme todenneet, että vastuullisuuteen ja näihin toimintamalleihin liittyvät ohjeet ovat ihan normaaleja työelämän pelisääntöjä, mutta koottuna yhteen infograafiin ne ovat hyvä muistutus siitä, kuinka työnantaja tai työntekijä voi edistää vastuullisuutta omalta osaltaan.

Blogin kirjoittaja Marjo Riitta Tervonen työskentelee Nuorten Ystävät ry:n Paikka auki -koordinaatiohankkeessa ohjelmapäällikkönä.