Vastuullisuus

Vastuullisuus – kaiken tekemisen ydin

28.11.2019 klo 11:58

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu suomalainen perheyritys, jonka kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat tärkeä osa suomalaista arkea. Vastuullisuus ja sen jatkuva kehittäminen ovat olennaisessa roolissa kaikessa yrityksen toiminnassa.

Viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Maria Nymander aloitti uudessa tehtävässään helmikuussa 2019. Hän on vuodesta 2000 lähtien työskennellyt yritysvastuun parissa.

– Yritysvastuun merkitys on kasvanut yritysten arjessa ja arvomaailmassa viime vuosina huomattavasti. Berner on perheyrityksenä sitoutunut vastuullisuuteen vuosikymmeniä. Esimerkiksi työterveyshuolto on ollut Bernerin työntekijöiden käytössä jo 1940-luvulta lähtien, Maria Nymander sanoo.

Viisi erilaista toimialaa – vastuullisuus yhdistää kaikkia

Bernerin liiketoimintaan kuuluu viisi toimialaa ja erilaisia tuotteita kosmetiikasta koneisiin. Vastuullisuus on olennainen osa toimintatapoja, johtamista ja jokapäiväistä työtä kaikilla liiketoiminta-alueella, joita ovat Kuluttajatuotteet, Agentuuri, Pro, Viljelijän Berner ja Koneet.

– Vastuullisuustyömme pohjautuu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen sekä hyvään hallintoon.Meillä on parhaillaan käynnissä uuden vastuullisuusohjelman rakentaminen. Uusien vastuullisuuden pääteemojen lisäksi määritämme myös tarkemmin vastuullisuustyöllemme tavoitteet ja aloitamme systemaattisemman raportoinnin vastuullisuudestamme, Nymander summaa.

Yritysvastuualoite – osa arkea

Berner liittyi YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vuonna 2018. Yritys noudattaa niin strategian, kulttuurin ja päivittäisen toimintansa osalta aloitteen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa.

– Global Compact on maailman laajin yritysaloite ja sillä on yli 9 000 osallistujaa yli 135 maassa. Sen tavoitteena on kannustaa yrityksiä maailmanlaajuisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseen. On hienoa olla mukana tärkeässä työssä.

Berner on mukana myös kemianteollisuuden kansainvälisessä Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa.

– Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jota koordinoi Suomessa Kemianteollisuus ry. Sen keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö, Maria Nymander sanoo.

Mikä ohjaa vastuullisuustyötä?

Vastuullisuus ei tule itsestään, vaan sitä täytyy ohjata. Bernerin vastuullisuustyötä ohjaavat päivittäisessä työssä esimerkiksi ympäristö- ja laatupolitiikka sekä henkilöstövastuuseen liittyvät periaatteet.

– Vastuullisuuden ohjausryhmämme kokoontuu kuukausittain ja sen yhdeksästä jäsenestä neljä kuuluu yhtiön johtoryhmään. Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Ne kuvastavat muun muassa Bernerin arvoja: työ, rehellisyys ja ihminen, Nymander valottaa.

Bernerillä on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardien mukainen laatujärjestelmä.

­Lisäksi Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioilla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä.

– Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä, eikä sen suhteen voi tuntea olevansa koskaan valmis. Käymme vastuullisuudestamme avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa. Osana uuden vastuullisuusohjelmamme rakentamista kysyimme kesällä vastuullisuuskyselyssä ja haastatteluissa sidosryhmiltämme heidän näkemyksiään vastuullisuutemme painopistealueista, missä olemme onnistuneet ja missä meillä on kehitettävää.

Taloudellinen ja henkilöstövastuu

Berner painottaa toimintaperiaatteidensa mukaisesti vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Ne mahdollistavat liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen kestävästi.

– Tuotamme toiminnallamme taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmille. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat oman osuutensa Bernerin liiketoiminnasta. Verot maksamme paikallisesti toimintamaihimme Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin.

Sosiaalisen vastuun kehittämisessä Bernerin tavoitteena on parantaa jatkuvasti niin oman henkilöstön työhyvinvointia kuin hankintaketjussa työskentelevien työolosuhteita.

– Haluamme olla vastuullinen ja kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka. Tärkeänä painopisteenämme on työtyytyväisyyden kehittäminen. Vahvistamme työtyytyväisyyttä johtajuutta ja työyhteisöjen toimintaa kehittämällä.

Bernerin omat tuotantolaitokset sijaitsevat Heinävedellä, jossa yritys työllistää 60 henkilöä. On tärkeää, että yritys voi työllistää ihmisiä Suomessa.

Tuotannon, pakkausten ja kuljetusten ympäristövaikutusten vähentäminen

Bernerin ympäristövastuutyötä ohjaa ympäristöohjelma, jonka mukaisesti Bernerillä on keskitytty energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen, ympäristövaikutusten minimoimiseen ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

– Tästä esimerkkinä arvioimme, että GreenCare -tuotteissamme pystymme vuoden 2019 aikana vähentämään neitseellisen pakkausmuovin määrää 35 000 kiloa. Lisäksi olemme kehittäneet yhteistyönä Green Care Ympäristön Ystävä -kiertotaloustuotteita, joiden tuotosta osa menee Itämeren suojeluun. Kiertotaloustuotteet ovat vahvasti mukana myös maatalousliiketoiminnassa. Uuden siivoukseen ja pyykinpesuun tarkoitetun Heti-puhdistussarjan tehoaineena on tällä hetkellä hyvin suosittu Rajamäen väkiviinaetikka, joka on hyvin ekologista. Heti-tuotteiden pakkaukset on tehty kierrätysmuovista, Maria Nymander iloitsee.

Berner

Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 315,9 miljoonaa euroa (316,5), josta liikevoittoa 15,6 miljoonaa euroa (15,8). Suhteellisesti liikevoitto oli vuonna 2018 yhteensä 4,9 prosenttia liikevaihdosta (5,0).

Vuonna 2018 henkilöstömäärä Suomessa Berner Oy:ssä oli 359 (383 vuonna 2017). Koko Berner-konserni työllisti viime vuonna 496 työntekijää, joista 49 työskenteli Ruotsissa ja 74 Baltian maissa.