Vastuullisuus

Vastuullisuuden ja merkityksellisyyden liitto

4.12.2019 klo 8:22

HRM Partners järjesti 28.11.19 Vastuullisuuden ja merkityksellisyyden liitto -tilaisuuden Sofia Future Farmilla Helsingissä. Koostimme yhteen tilaisuuden parhaat palat.

HRM Partnersilla kaiken tekemisen ytimeen kuuluvat merkityksellisyys, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Myös tilaisuus keskittyi näiden teemojen ääreen. Tilaisuudessa puhuivat Paula Kilpinen​, aiheesta Kyvykkyyksillä kohti vastuullisuutta ja merkityksellisyyttä. Jaakko Sahimaa​, aiheesta Työn merkityksellisyyden johtamisen ABC​ ja Susa Nikula​, aiheesta Miten S-Ryhmä edistää vastuullisuutta ja työn merkityksellisyyttä​.

– Luomme työlle merkitystä. Autamme asiakkaitamme uudistumaan kohti parempaa ja merkityksellisempää työelämää, asiakkuusjohtaja, valmentaja, organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa sanoo.

Työelämä uudistuu vääjäämättä ja merkityksellisyyden lisääntymisen tarve on käsin kosketeltavaa.

Tilaisuudessa tuotiin esiin viisi uudistuvan työelämän ilmiötä:

1. Työ ja sen muoto muuttuvat: Työ irtautuu ajasta, paikasta ja sopimuksista.

2. Työn merkitys muuttuu: Työurien sijaan merkityksellinen työ ja yksilölliset polut erilaisissa verkostoissa.

3. Johtaminen ja organisaatiokulttuurit uudistuvat.

4. Kyvykkyys- ja osaamistarpeet ovat murroksessa.

5. Työelämätaidot kehittyvät: Itsensä johtamisen lopullinen läpimurto.

Kyvykkyyksillä kohti vastuullisuutta ja merkityksellisyyttä

Kyvykkyydet mahdollistavat merkityksellisen ja vastuullisen liiketoiminnan. Hyvään elämään on tilaisuudessa puhuneiden asiantuntijoiden mukaan kaksi polkua, jossa onnellisuus kohtaa merkityksellisyyden.

Tähän kuuluvat olennaisena osana hedonia, mielihyväperiaate, myönteinen henkinen tunnetila, positiiviset tunteet > negatiiviset tunteet, eudominia (kukoistaminen)​, hyvänä oleminen ja hyvän tekeminen​, oman itsen käyttämistä ja kehittämistä parhaaseen mahdolliseen suuntaan​, syvyys, merkitys, yhteisöllisyys​ sekä liittyminen johonkin itseään suurempaan, johon antaa oman panoksensa.

Johda merkitystä - työn merkityksellisyyden ABC

Jaakko Sahimaan puheenvuorossa nousi esiin merkityksen johtaminen – työn merkityksellisyyden ABC.

Vastuullisessa bisneksessä korostuvat:

 1. Taloudellinen vastuu
 2. Henkilöstövastuu
 3. Ympäristövastuu
 4. Yhteiskunnallinen vastuu

Johtamalla saa lisää merkityksellisiä työntekijäkokemuksia. Tilaisuudessa pohdittiin, miksi työn merkityksellisyydestä on syytä puhua?

Tuomo Alasoinin mukaan ”merkityksellisyyden kaipuu on työelämän kasvava trendi.”

Lisäksi on tutkittu, että omasta työstään motivoitunut ja innostunut ihminen on 16 % tuottavampi. Inhimillinen tehokkuus ei kuitenkaan synny ruuvia kiristämällä.

Merkityksellisyys on yksilötason menestystekijä

Autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus ja hyväntahtoisuus lisäävät työn merkityksellisyyttä. Siihen kuuluvat olennaisena osana myös tehokkuus, työtyytyväisyys, sitoutuminen ja vapaaehtoisuus.

Merkityksellisyys on myös tiimitason menestystekijä, jolloin henkilö kokee psykologista turvallisuutta tiimissä. Tähän kuuluvat myös luotettavuus, asioiden rakenne ja selkeys, merkitys ja tarkoitus sekä vaikuttavuus.

Työn funktio ihmisen elämässä TOP 3:

 1. Toimeentulon hankkiminen
 2. Itsensä toteuttaminen
 3. Vaikuttaminen yhteiseen hyvään

Tärkeimmät asiat työssä eivät ole kuitenkaan muuttuneet sitten 1970-luvun. Edelleen tärkeimmät asiat työssä ovat:

 • Merkitykselliset ja mielekkäät työtehtävät
 • Etenemismahdollisuudet
 • Palkka
 • Työn säilyminen
 • Työaika.

Mistä työn merkityksellisyydessä on kyse?

Japanilaisen ikigai-filosofian mukaan ihminen on onnellinen ja kokee merkityksellisyyttä, kun oheiset neljä elementtiä yhdistyvät työssä: Mitä sinä rakastat? Mistä sinulle maksetaan? Missä olet hyvä? Mitä maailma tarvitsee?

Työn merkityksellisyydessä on kyse useasta tasosta:

 • Yksilöllinen taso
 • Sosiaalinen taso
 • Organisaatiotaso
 • Yhteiskuntataso
 • Globaalitaso
 • Universaalitaso

Merkityksellisyyden ja vastuullisuuden liitto koostuu kolmesta asiasta:

 1. Meaningful work – yksilöllinen työn merkityksellisyyden kokemus
 2. Purpose – organisaation tavoitteet ja olemassa olon tarkoitus
 3. Responsibility – eettinen ja vastuullinen toiminta

– Merkityksen johtaminen on tärkeää. Välitä, valtuuta, vastusta, viesti ja viitoita tie esimerkilläsi. Kannattaa miettiä, millainen rooli motivaation ja merkityksen johtamisella on ihmisten sitouttamisessa ja positiivisen työntekijäkokemuksen luomisessa. Miten teidän organisaatiossanne panostetaan merkityksen johtamiseen?, Sahimaa kysyy.

Johda merkitystä -kirja julkaistaan helmikuussa 2020

Tapio Aaltonen-Pirjo Ahonen-Jaakko Sahimaa

Lisätietoja:
Jaakko Sahimaa

Asiakkuusjohtaja, Valmentaja, Organisaatiopsykologi /

HRM Partners Oy, www.hrmpartners.fi