Työ & Laki

Varoituksen jälkeen työntekijälle on annettava tilaisuus korjata menettelynsä

22.5.2015 klo 16:02

Työtuomioistuimen ratkaisu TT:2014–104 käsitteli tapausta, jossa työntekijän työsopimuksen irtisanomisen väitettiin olleen perusteeton muun muassa siksi, että työntekijälle ei olisi varoituksen jälkeen annettu riittävää mahdollisuutta korjata menettelyään.

Työsopimuslaki edellyttää, että työntekijää varoitetaan ennen irtisanomista työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella. Varoituksen tarkoitus on tehdä työntekijä tietoiseksi työnantajan suhtautumisesta hänen menettelyynsä. Erityisesti silloin, kun varoituksen perusteena ovat virheet tai laiminlyönnit työntekijän työsuorituksessa, työntekijälle tulee varoituksen antamisen jälkeen antaa riittävästi aikaa korjata menettelyään.

Tapauksessa työntekijän katsottiin hoitaneen työtehtäviään tehden vain välttämättömimmän. Työntekijä oli osoittanut aikaansaamattomuutta hänen vastuullaan olleiden asioiden hoidossa. Työntekijää oli varoitettu hänen työsuorituksessa ilmenneistä laiminlyönneistä. Työntekijä oli varoituksen saatuaan työskennellyt noin viisi viikkoa, kun hänen työsopimuksensa irtisanottiin useiden eri laiminlyöntien johdosta.

Työtuomioistuin totesi, että aikaansaamattomuus voi sinänsä olla peruste irtisanoa työsopimus, jos työntekijän laiminlyönnit ovat olennaisia. Työntekijälle on kuitenkin ensin annettava mahdollisuus korjata menettelynsä. Kun työntekijä oli varoituksen saatuaan ehtinyt olla töissä noin viisi viikkoa ennen työsopimuksensa irtisanomista, katsoi työtuomioistuin, ettei työntekijä ollut tässä ajassa saanut riittävää mahdollisuutta korjata menettelyään. Työnantajalla ei katsottu olleen asiallisia ja painavia irtisanomisperusteita.

Tuomion osoittamalla tavalla varoitusta voidaan pitää eräänlaisena muistutuksena siitä, millä tavoin työnantaja tulee reagoimaan, jos varoituksessa yksilöidyt laiminlyönnit toistuvat. Vaikka laissa ei ole säädetty siitä, miten pitkään varoitus säilyy voimassa, tuomio osoittaa, että etenkin työsuorituksen laiminlyönteihin ja aikaansaamattomuuteen liittyvissä tilanteissa työntekijälle tulee antaa reilusti aikaa korjata toimintansa.