Vastuullisuus

Työturvallisuus on kaikkien etu

25.6.2015 klo 13:37

Työturvallisuus ja toimiva työterveyshuolto kulkevat käsi kädessä.

Yli 75 prosenttia työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työpaikan ja työterveyshuollon välinen yhteistyö toimii erittäin tai melko hyvin. Vain pieni osa on sitä mieltä, että yhteistyö toimii huonosti.

Työpaikalta yhteistyöhön osallistuvat työsuojelun lisäksi aktiivisimmin yleensä esimiehet ja työnjohto, henkilöstöhallinto sekä luottamushenkilöt. Ajan puute ja henkilövaihdokset kuitenkin vaikeuttavat välillä työterveysyhteistyötä. Tiedot käyvät ilmi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen tekemästä työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatusta Työsuojelupaneelista.

Selvityksen mukaan aktiivisimmin työterveysyhteistyöhön osallistuu osallistuu työterveyshoitaja. Vain pieni osa työterveyslääkäreistä ja -fysioterapeuteista osallistuu työterveysyhteistyöhön kuukausittain. Puolet työsuojeluhenkilöstöstä kertoi, että työterveyshuollon edustaja osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin satunnaisesti tai ei lainkaan.

Tähän on syynä usein ajan puute sekä henkilöstövaihdokset. Yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä aktiivinen ja avoin keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä tuo kuitenkin edellytyksiä työterveysyhteistyön toteutumiselle. Sujuva yhteistyö edellyttää yhteistä aikaa, mahdollisuutta tutustua sekä muodostaa yhteinen näkemys toiminnan tavoitteista, vastuista ja rooleista.

Työsuojelu osallistuu aktiivisesti

Lähes 80 prosenttia vastaajista raportoi, että työsuojelu osallistuu kaikkiin tai suurimpaan osaan työterveyshuollon työpaikkaselvityksistä. Myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimiseen ilmoitettiin osallistuttavan varsin laajasti. Sen sijaan työterveysneuvotteluihin, kiusaamis- ja häirintätilanteiden selvittelyyn sekä hoitoonohjaukseen työsuojelu osallistuu harvemmin.

Työterveyshuollon osallistuminen työsuojelun toimintoihin on työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen vastausten mukaan vähäisempää. Useimmin työterveyshuolto osallistuu varhaisen tuen toimintamallin toteutukseen ja työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen. Henkilöstön työturvallisuuskoulutuksiin ja väkivallan uhkan torjuntaan työterveyshuolto osallistui harvoin.

Mikä Työsuojelupaneeli?

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 1–2 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista työhön. Tuorein kysely tehtiin huhtikuussa 2015. Kysely lähetettiin 2950 Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 531. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi