Työnantajakuva

Työnantajakuvan paikka on strategiassa

19.1.2015 klo 15:29

Ja miksikö väitän näin? Koska työnantajakuva vaikuttaa yrityksen tulokseen ja sen jos minkä luulisi olevan osa yrityksen kuin yrityksen strategisia tavoitteita.

Kuten viime vuoden viimeisessä bloggauksessani kirjoitin, työnantajakuva rakentuu yrityksen sisältä ulospäin ja kiertää kehää taas ulkoa sisälle päin: tyytyväiset työntekijät = tyytyväiset asiakkaat = hyvä maine = lisää työnhakijoita = tyytyväiset työntekijät ja niin edelleen. Sait varmasti kiinni tästä päättymättömästä kehästä.

Mutta entäpä jos edellä mainitun työnantajakuvan yhtälön positiivisten elementtien tilalle vaihdetaankin yksi tai jopa useampi negatiivinen elementti? Korttipakka niin sanotusti romahtaa, kokeile vaikka. Huono työnantajamaine kaikuu siis kauemmaksi kuin ehkä alkuun edes tulee ajatelleeksi – moni vähätteleekin työnantajamaineen merkitystä ja keskittyy mieluummin muihin maineenhallinnan aspekteihin, jotka perinteisesti on totuttu ostamaan markkinointieuroilla. Mainetta – kuten hyvin tiedämme – taas ei voi ostaa. Toki sen kiillottamiseen voi kaataa euroja saavikaupallakin, mutta loppujen lopuksi maine rakentuu nimenomaan teoista ja työnantajamaine jos mikä on tekoja.

Sen lisäksi, että teot vaativat systemaattista ja pitkäjänteistä tekemistä ja niiden vaikutukset yrityksen maineeseen tulevat esiin vasta pitkässä juoksussa, on muutoksia työnantajamaineessa harmillisesti vaikea havaita konkreettisesti ihan muutostyön alkuvaiheessa. Ja tähän se ongelma strategian näkökulmasta usein kulminoituukin: strategioita muutetaan nykyään niin tiuhaan tahtiin, ettei työnantajamaine millään pysy kelkassa, jos suuria suunnanmuutoksia pahimmillaan huonosta maineesta kohti parempaa pitäisi saada todistetusti esiteltyä johdolle alle vuodenkin periodeissa. Pikkasen voi tulla kiirus.

Toisaalta, jos työnantajamaine nähdään aidosti merkittävänä tekijänä yrityksen menestyksen kannalta ja suorastaan kilpailuetuna, joka loppujen lopuksi sivullisesti kilahduttaa kassaan myös lisäeruoja, kannattaa työ maineen eteen nähdä nimenomaan yli strategiakausien. Sillä vaikka strategia muuten muuttuisikin, työnantajamaine on asia, jonka perusperiaatteet pysyvät: hyvä ja huono maine molemmat ansaitaan jatkuvasti uudelleen.

Paula Narkiniemi
vapaa kirjoittaja
@PoolaKristiina