Rekrytointi

Työnantaja: löydä oikeat hakijat näillä täsmävinkeillä

Työhaastattelu on tutkitusti hyvä arviointityökalu, jos se suoritetaan oikein.

Psykologitoimisto Crescon henkilöarvioiden johtava konsultti Mikko Puonti painottaa, että haastatteluun kannattaa laittaa paukkuja.

– Varmista, että haastattelun tekee pätevä henkilö. Muuten rekrytoijalle voi jäädä niukat tiedot haastateltavasta, hän huomauttaa. Haastatteluun kannattaa valmistautua miettimällä, mitä tietoa hakijasta on saatava ja mitä rekrytoijan on kerrottava tehtävästä ja organisaatiosta. Haastattelurunko on tähän oiva työkalu.  

Selvitä ainakin nämä asiat

Onnistunut työsuoritus on monen kertoimen ja muuttujan summa.  

Hakijan tahto ja motivaatio ovat hyvän työsuorituksen lähtökohta. Taito, eli niin sanottu kova osaaminen puolestaan on konkreettista kokemusta, tietoa ja taitoa.

Selvittääkseen tarvittavat tiedot rekrytoijan on pystyttävä luomaan rento ilmapiiri. Kokematon nuori henkilö ei välttämättä saa parastaan esille paineisessa tilanteessa. Haastattelu kannattaa aloittaa kysymällä esimerkiksi työhistoriasta ja faktoista, kuten koulutuksesta tai kielitaidosta. Rekrytoijan näkökulmasta kyvykkyys ja potentiaali oppia ovat tärkeitä.

– Monissa kesätöissä konkreettiset taidot ovat opittavissa, mutta tahtoa on vaikea rakentaa, jos työntekijällä ei sitä ole, Puonti sanoo. Työntekijän motivaatiota voi selvittää esimerkiksi kysymällä miksi tämä on kiinnostunut tehtävästä ja organisaatiosta tai selvittämällä mikä hakijaa ylipäänsä motivoi ja innostaa.  

Tahto + Taito + Tilaisuus = Tulos

Kun rekrytointi on tehty, täytyy onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi tarjota tilaisuus.

– Joskus nuorella voi olla todella kova tahto tehdä töitä sekä tarvittavat taidot suoriutua, mutta jos työnantaja ei tarjoa siihen tilaisuutta voi tulos olla nolla, Puonti toteaa.

Työnantaja mahdollistaa onnistumisen muun muassa perehdyttämällä hakijan tehtävään, asettamalla selkeät tavoitteet ja johtamalla hyvin. Haastattelutilanteessa esimiehen pitää tarkistaa kaikki T:t. Onko hakijalla tarvittava tahto ja taito ja esimiehellä itsellään rahkeet tarjota tilaisuus onnistumiseen.

– Tämän vuoksi on hyvä kysyä hakijalta mitä hän toivoo esimieheltä ja mikä auttaa häntä onnistumaan, Puonti muistuttaa. Lisäksi on hyvä varmistaa, että haastateltavalle muodostuu realistinen kuva työtehtävistä ja organisaatiosta.  

  Kuva: iStock
Teksti: Charlotta Forsberg