Vastuullisuus

Työllisyys syntyy yritysten kautta

Hoivatie Oy

”Tuohon yritykseen haluaisin löytää hyvän työntekijän”, ajattelen usein, kun törmään uuteen yritykseen tai hyvään työpaikkakuvaukseen.

Työelämäasiantuntijana tehtäväni onkin toimia kanavana työnhakijoiden ja työvoimaa tarvitsevien yritysten välillä. Tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa voidaan saada aikaan uudenlaista liiketoimintaa ja auttaa sekä työnhakijaa että yritystä muutoksissa.

”Olen kokenut yhteistyön Hoivatien kanssa meille todella tärkeänä. Löysimme ammattitaitoisen asiantuntijan kanssa työntekijän, joka mahdollisti nykyisenlaisen liiketoiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen.” – Yrittäjä, Helsinki

Kestävän yritysyhteistyön rakentamisesta on hyötyä sekä yrityksille että työntekijöille.

Laaja kokemus monilta eri toimialoilta ja ymmärrys eri organisaatiorakenteista auttaa ymmärtämään yritysten tarpeita ja toiveita työllistämiseen liittyen. Omalla kohdallani pitkä kokemus sosiaalialalta tukee vuorostaan vuorovaikutusta erilaisten ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

”Yrittäjänä myös osaan arvostaa proaktiivisuutta, ja tarpeeksi pitkälle vietyä palvelua. Minulla ei olisi ollut aikaa perehtyä kaikkiin lomakkeisiin ja hakemuksiin, vaan sain loistavaa apua niihin yhteyshenkilöltämme.

Yrittäjänä koen olevani tekemässä jotain merkityksellistä, kun olen saanut työllistettyä motivoituneen henkilön, ja autettua häntä kehittämään uusia taitoja, ja löytämään vahvuuksia, jotka tulevat toivottavasti kantamaan pitkälle elämässä. Ilman tällaista palvelua yhdessä Hoivatien kanssa tekemämme muutos ei olisi ollut mahdollinen.” – Petri Matero, Materock oy

Innovaatiot työllistämisen tukemiseen, yrityshankkeet ja vastuullinen tulevaisuuden suunnittelu yrittäjien kanssa on innostavaa ja mielekästä sekä myös tuloksellista, kun pyritään löytämään molempia osapuolia palvelevat työllisyysratkaisut.

Räätälöidyt rekrytointipolut ja proaktiivinen työvalmennusote hyödyntävät myös yritystä ja vapauttavat yritysten resursseja ydinliiketoiminnan hoitamiseen.

Henkilökohtaisella työelämävalmennuksella löydetään myös asiakkaista eli työnhakijoista vahvuuksia ja ominaisuuksia, joita voidaan yhdessä työnantajien kanssa kehittää ja tarjota työnhakijoille oikeanlaisia koulutus- ja kehittymisvaihtoehtoja.

Työpaikat tulevat yrityksiltä mutta myös työelämä kehittyy sitä mukaa, kun luodaan uusia työpaikkoja.

”IKEAn yhteistyö Hoivatien kanssa on ollut sujuvaa ja hedelmällistä, ja olemme saaneet hyviä hakijoita haastatteluun sekä myös meille työskentelemään. Yhteistyö on tuonut meille mielekkään uuden rekrytointikanavan, jossa kaikki osapuolet voittavat!” – Anna-Maija Korko, Recruitment Delivery Manager, IKEA Oy

Työelämäasiantuntijan tehtävänä onkin yhdessä yritysten kanssa löytää keinot, miten piilevät kasvumahdollisuudet ja työtehtävät voidaan muuttaa konkreettisiksi työpaikoiksi, ja mistä löydetään liiketoiminnan kannalta oikeat työntekijät toiminnan laajentamiseen.

 

Blogin kirjoittaja Susanna Kankare on työelämäasiantuntija Hoivatie Oy:ssä. Hoivatie tuottaa vaikuttavia sosiaalipalveluja tukea tarvitseville. Hoivatie on syntynyt Nuorten Ystävien ja Oulun Diakonissalaitoksen yhdistettyä palveluliiketoimintansa. Hoivatien tuotto käytetään omistajayhteisöjen kautta tukea tarvitsevien auttamiseen.

 

Kuvaaja: Milla von Konow