Vastuullisuus

Teetkö pitkää päivää?

5.7.2015 klo 20:21

Selvityksen mukaan johtajilla on usein pisimmät työpäivät. LähiTapiola ja Työeläkeyhtiö Elo tutkivat työpäivien pituutta.

Johtaja painaa kohtuuttoman pitkää päivää, mutta nukkuu suhteellisen hyvin. Pisimmät työpäivät on yrittäjillä, jotka omistavat yrityksensä.
Tiedot käyvät ilmi LähiTapiolan ja työeläkeyhtiö Elon tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi yli 1 000 yrityspäättäjää.

40 prosenttia nukkuu alle suositusten

LähiTapiola ja Elo tutkivat alkukesällä suomalaisten johtajien työhyvinvointia ja jaksamista. Noin 60 prosenttia vastaajista nukkuu vähintään 7-8 tuntia yössä, mikä on asiantuntijoiden mukaan sopiva unen määrä. Vastaajista noin 40 prosenttia nukkuu yössä vain 5-6 tuntia tai vähemmän. Jatkuva yöunista tinkiminen on vakava terveysriski.
Johtajien unen määrä on vähäisimmillään 30-39-vuotiaana. Yli 45 prosenttia tämänikäisistä ilmoittaa nukkuvansa 5-6 tuntia tai vähemmän. Omistajayrittäjät nukkuvat vähemmän kuin palkkajohtajat. Sukupuolten väliset erot näkyvät siten, että naisjohtajista suurempi osa (59 prosenttia) nukkuu suositusten mukaan eli 7-8 tuntia yössä. Miesjohtajista saman verran nukkuu 52,5 prosenttia.

Johtajan työpäivä on pitkä

Huolestuttavaa kyselyssä on työviikkojen pituus, sillä vastaajista lähes puolet ilmoittaa tekevänsä töitä yli 50 tuntia viikossa. Työtehtävien delegoiminen ja lisähenkilöstön työllistäminen voisivat auttaa. Positiivista on kuitenkin se, että unimäärät ovat suurella osalla johtajista hyvät. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan elokuun lopussa. Siinä on selvitetty muun muassa johtajien keinoja työnsä hallitsemiseksi, kokemuksia terveydentilasta sekä työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Lähde: Talouselämä