Vastuullisuus

Suomalainen on helppo johdettava

9.7.2015 klo 14:38

Konsultti- ja tilintarkastusyhtiö Deloitten keväällä julkaistamassa kyselyssä kävi ilmi mielenkiintoisia seikkoja.

Deloitten kyselyn mukaan suomalalaiset hr-johtajat ajattelevat aivan toisin kuin heidän kollegansa länsimaissa. Suomalaisille johtajille tärkeimpiä trendejä ovat teknologia ja analytiikka, kun taas muissa länsimaissa henkilöstöjohtajat kokevat tärkeimmäksi työkulttuurin ja johtamisen.

Usein kuulee puhuttavan, että kulttuurilla on ratkaiseva merkitys yritysten menestyksessä. Mutta miten päästään Suomen työelämästrategian mukaiseen tavoitteeseen eli Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä?

Suomi on pärjännyt hyvin

Suomi on pärjännyt tähän asti hyvin, koska suomalainen työntekijä on maailman helpoin johdettava. Ei siis siksi, että meillä olisi hyviä johtajia. Suomalaiset ovat työteliäitä ja hyvin kuuliaisia.

Uudenlainen johtajuus on tätä päivää. Henkilöstöjohtajat voisivatkin olla nyt  rakentamassa uudenalaista johtajuutta ja kulttuuria. Suomessa tuijotetaan liikaa lukuja sen sijaan, että yrittäisimme vaikuttaa niihin.

Päällimmäisinä teemoina henkilöstöjohtajia puhuttavat  liiketoiminnan tarpeiden tunnistaminen, niissä tukeminen ja toiminnan tehokkuus.

Todellinen työkulttuuri lähtee arvoista

Todellinen työkulttuuri lähtee arvoista ja siitä, että selvitettään mitä yritys haluaa olla ja minne se on menossa. Työkulttuuri rakentuu jokapäiväisen kanssakäymisen ja käyttäytymisen ympärille. On tärkeää, että kaikki työntekijät ymmärtävät yhtiön strategian ja vision isossa ja pienessä mittakaavassa.

Suomen työelämästä maailman parasta?

  • Lisää oikeudenmukaisuutta ja selkeyttä johtamiseen
  • Ihminen johtamisen keskiöön. Pois prosesseista ja luvuista.
  • Selkeyttä yhteiseen tekemiseen
  • Määrittely: yrityksen olemassaolon tarkoitus, arvot ja tavoitteet
  • Tiedon jakaminen ja tiedon saaminen
  • Työntekijöille mahdollisimman paljon päätäntävaltaa oman työn tekemiseen ja organisaatiossa toimimiseen.

Lähde: Talouselämä