Rekrytointi

Sanoman tutkimus: Poikkeustilanne muuttanut työnhakua

Sanoman kuluttajatutkimus valotti koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksia myös työnhaun näkökulmasta. Miten poikkeustilanne vaikuttaa työnhakuun ja työllistymiseen?

Sanoma teki kuluttajatutkimuksen poikkeustilanteen vaikutuksista. Vastauksissa tulivat esiin myös työntekoon ja työnhakuun liittyvät muutokset poikkeustilanteessa. Tutkimus tehtiin Suomipaneelissa ja se on edustava otos suomalaisista.

Tutkimuksesta ilmeni, että poikkeustilanteella on vaikutusta erityisesti työnhakuun. Lähes kolmasosa työtä korona-aikana hakeneista kokee työnhaun vaikeutuneen ja työpaikkojen määrän vähentyneen merkittävästi.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 6 % vastaajista on luopunut työnhausta ja 8 % lykännyt aktiivista työnhakua. 7 % vastaajista on alkanut harkita alanvaihtoa.

Työnhaku koetaan poikkeustilanteessa vaikeammaksi, koska työnhakuprosesseja on keskeytetty ja koetaan, että paikkoja vähän tarjolla. Poikkeustilanteen aikana töitä hakeneista 32 % kokee työnhaun vaikeutuneen merkittävästi. 12 % lykännyt tai luopunut toistaiseksi työpaikanvaihtoaikeista.  Myös kesätöiden epävarma kohtalo oli monen vastaajan huolenaihe.  

”Työttömän tilanne hankaloitunut, työnhaku vähemmän aktiivista.”

”Työpaikanvaihtoon liittyvät ajatukset jäävät taka-alalle kunnes tilanne on täysin rauhoittunut.”

” Kesätyön saaminen on lähes mahdotonta.”

” Jokaisesta hakemastani työpaikasta on tullut viestiä: "Poikkeustilanteen vuoksi emme palkkaa nyt ketään.”

 

Kvantitatiivinen kyselytutkimus poikkeustilanteen vaikutuksista työntekoon ja -hakuun toteutettiin Suomitutkassa 9.-16.4.2020. Vastaajamäärä N=855.