Rekrytointi

Rauhoittuvat rekrytointimarkkinat – uhka vai mahdollisuus?

12.12.2019 klo 11:53

Rauhoittuvat rekrytointimarkkinat saattavat olla monen mielestä uhka, mutta ne voi kääntää myös mahdollisuudeksi.

Talouden heilahtelut ja sen vaikutukset yritysten strategioihin sekä työnhakijoiden toimintaan vaikuttavat monin tavoin. Rauhoittuviin rekrytointimarkkinoihin voi kuitenkin vaikuttaa pitkälti ennakoiden ja vahvaan työnantajakuvaan panostaen.

Vahva työnantajakuva tarjoaa uudessa tilanteessa sellaista joustavuutta, mitä heikomman työnantajakuvan omaavalla yrityksellä ei välttämättä ole.

–  Vahvan työnantajakuvan yrityksessä ollaan merkittävästi sitoutuneempia ja joustavampia epävarmuuden kohdatessa, ja henkilöstö on valmiimpi ottamaan tilanteen vastaan, myynnin kehityspäällikkö Rami Viljamaa Oikotieltä sanoo.

Käännä uhka mahdollisuudeksi

Onkin hyvä miettiä miten uuden tilanteen voisi kääntää mahdollisuudeksi, niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Eri aloilla nousu ja lasku saattavat osua eri aikoihin, ja tämä luo työvoiman liikkuvuudelle mahdollisuuksia jos niitä osaa etsiä.

– Kun työmarkkinat rauhoittuvat, vaikuttaa se vääjäämättä työntekijän osalta talouteen ja ostovoimaan. Turvallisuushakuisuus lisääntyy. Työnantajan näkökulmasta katsottuna yrityksen toimialalla ja rekrytointi- ja viestintästrategialla on tilanteeseen suuri merkitys. On työnantajan päätettävissä antaako hän epävarmuuden näkyä yrityksessä vai osaako kääntää haastavankin tilanteen mahdollisuudeksi, Viljamaa sanoo.

Esimerkiksi vientiteollisuudessa rauhoittuvien rekrytointimarkkinoiden vaikutukset voivat olla merkittävät. Kannattaakin ajatella omaa toimialaa pidemmälle ja miettiä mahdollisia tilanteen tuomia etuja.

– Usein juuri toimialan haastejaksoissa eri toimijoiden osaamisen ja asiakkailleen tuottaman lisäarvon aidot erot korostuvat – ja se voi mahdollistaa myös markkinaosuuden kasvattamisen. Tässä sitoutuneella ja arvostavalla henkilöstöllä on valtava vipuvoima, joka saattaa joskus unohtua ”markkinavoimien jyrään” keskittyessä, Rami Viljamaa muistuttaa.

– Esimerkiksi rakennusalan rauhoittuessa se voi olla uhka omille toimijoille, mutta tarjota samalla mahdollisuuksia esimerkiksi teollisuudelle. On hyvä muistaa, että huippuosaajia löytyy läpi toimialarajojen.

Reagoija vai ennakoija?

Vaihtelevissa rekrytointiaalloissa pärjäävät parhaiten hyvän strategian hioneet ja hyvää työnantajakuvaa vaalivat organisaatiot. Strategia itsessään ei vielä kuitenkaan tuo valtavaa lisäarvoa, vaan sen tulee osata aidosti ohjata yrityksen ja henkilöstön toimintaa.

Kannattaa miettiä edustaako reagoijaa, joka toimii vasta sitten kun on pakko, vai ennakoiko tulevaa hyvissä ajoin. Turvallinen, luottamuksellinen ilmapiiri lisää sitoutuneisuutta ja epävarmuus vastaavasti heikentää erityisesti kehittymis- sekä innovaatiokyvykkyyttä.

– Ennakointi ja asioista perillä oleminen vahvistavat myös henkilöstön luottamusta ja sitoutumista työnantajaa kohtaan. Samalla tämä mahdollistaa osallistavaa kulttuuria. Luin mielenkiintoisen artikkelin liittyen negatiivisen odotuksen vs. positiivisen odotuksen suhteesta ihmisen ajattelutavassa. Takerrumme aivan liian usein uhkakuviin mahdollisuuksien sijasta, ja annamme sen ohjata toimintaamme. Tämä pätee myös organisaatioviestinnässä - vaatii rohkeutta nostaa myös negatiiviset vaikutukset aidosti esille, jotta henkilöstö ymmärtää ja voi käsitellä ne, Viljamaa muistuttaa.

Tämän jälkeen on huomattavasti tehokkaampaa ohjata tekeminen strategian mukaiseen toimintaan jolla todetut uhat vältetään. Uudet mahdollisuudet avautuvat helpommin, kun asioista on kokonaisvaltainen näkemys.

– On mielekästä sekä yritysjohdon että henkilöstön näkökulmasta, että kaikki tietävät yhteisen suunnan sekä potentiaaliset kuopat ja ilmapiiri on keskustelulle avoin.

Jokainen voi myös miettiä henkilökohtaisesti omalla kohdallaan, mitä oman toimialan rauhoittuva talous tai rekrytointimarkkina tarkoittaa itselle. On hyvä pohtia miten voi edetä omissa urasuunnitelmissa epävarmuudesta huolimatta ja kääntää negatiivisia asioita myönteisiksi.

4 vinkkiä rauhoittuvien rekrytointimarkkinoiden varalle:

  1. Ajattele yli toimialarajojen. Uusia tekijöitä voi löytyä yllättävistä yhteyksistä.

  2. Keskustele henkilöstön kanssa. On tärkeää rakentaa ja säilyttää avoin keskustelukulttuuri työpaikalla.
  3. Suunnittele ja toteuta, älä vain reagoi. Ole aktiivinen ja seuraa eri alojen tapahtumia. Pidä henkilöstö kartalla siitä missä mennään.
  4. Hae hyötyjä uhkien sijaan. Kun faktat on todettu, mieti mitä mahdollisuuksia uusi tilanne tarjoaa. Uhkakuvan jatkuva tuijottaminen luo harvoin positiivista tulevaisuutta.

 

Asiantuntijana: Rami Viljamaa, myynnin kehityspäällikkö, Oikotie Oy.