Vastuullisuus

Omajohtajuudella ja osaamisen jakamisella parempiin tuloksiin!

Vanhan sanonnan mukaan työ tekijäänsä opettaa. Varsinkin kesätyö toimii monelle nuorelle ja opiskelijalle itsetutkiskelun aikakautena, jolloin työelämätaitoja sekä osaamista kehitetään eteenpäin. Kesätyöjaksojen pituus vaihtelee valtavasti, parista viikosta useampiin kuukausiin. Varsinkin kesätyökauden alussa on normaalia, että osaaminen ei vielä ole samalla tasolla vakituisten työntekijöiden kanssa. Vaikka työpaikalle mennään tekemään parhaansa, tapahtuu oppiminen välillä kantapään kautta.

Alkon rekrytointipäällikkö Sini Kangasniemi kertoo, että Alkolla on panostettu viime vuosina erityisen paljon myyjien osaamisen kehittämiseen painottamalla yhteisöllistä ja monikanavaista oppimista perinteisten luokkahuonekoulutuksien sijaan.

–Henkilöstön osaaminen on Alkossa ylpeyden aihe ja siihen halutaan panostaa paljon, Kangasniemi alustaa puheenvuoroaan Vastuullinen kesäduuni -seminaarissa 20.3.  

Hiljainen tieto näkyväksi

Tänä päivänä työelämä on vaihtelevaa ja kesätyöt valmentavat kohtaamaan nopeasti muuttuvan työelämän. Muutoksen hyväksyminen, omajohtajuus, osaamisen jakaminen, monikanavaisuus sekä epävarmuuden sietäminen ovat tämän päivän taitoja

– Varsinkin kesätyöntekijälle, jolla on aina edessään uudet kollegat, uusien tehtävien oppiminen, omien vahvuuksien kehittäminen ja oman paikan löytäminen. Alkolla uusien työntekijöiden integroitumista on pyritty edistämään digitaalisin keinoin.

–Asiakaspalvelun tutustutaan ensimmäisinä päivinä verkkopelin muodossa. Tuotteiden haltuunotto onnistuu makutyyppien haltuunotolla. Lisäksi kehittämämme Makupankki -nimisen työkalun avulla, jonka kautta alkolaiset jakavat tuoteosaamistaan ja muistiinpanoja maistamistaan tuotteista, hakevat taustatietoja ja jakavat tuotetarinosta asiakaspalvelun tueksi. Makupankin avulla uuden kesätyöntekijän ei tarvitse tietää kaikkea heti itse, vaan tukena on suuri määrä kokeneiden työkavereiden tuottamaa tietoa, jonka pohjalta on helpompi palvella asiakasta laadukkaasti heti työsuhteen alettua, Kangasniemi kertoo.

Hän lisää, että vuonna 2018 muistiinpanoja kertyi noin 80 000.  

Monikanavainen ja yhteisöllinen Alko

Kaikille kesätyöntekijöille lähetetään sähköinen perehdytyspaketti jo ennen ensimmäistä työpäivää ja heidät lisätään Alkon omaan some -yhteisöön Yammeriin.

– Yli 90 % alkolaisista käyttää sisäistä some -kanavaamme aktiivisesti. Uudet kesätyöntekijät ottavat tyypillisesti kanavan nopeasti omakseen ja osallistuvat aktiivisesti keskusteluun. Yritystasolla some -kanava tarjoaa mahdollisuuden kerätä kehitysideoita ja mielipiteitä koko Suomen alueelta.

– Kaiken taustalla on halumme päästä eroon myymäläkohtaisesta ajattelusta ja vahvistaa kokemusta yhdestä Alkosta. Some -kanavan kautta pystymme tarjoamaan jokaiselle työntekijälle yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua maanlaajuiseen keskusteluun ja tuoda esiin ideoita yhtiön kehittämiseksi, Kangasniemi tuumaa.  

Osaamisperusteinen palkitseminen

Sini Kangasniemi kertoo, että Alkolla halutaan kannustaa itsensä kehittämiseen, koska osaava työntekijä on myös parempi asiakaspalvelija. Tämän vuoksi Alkolla on käytössä osaamisperusteista palkkausjärjestelmää. Arvioinnin osa-alueet ovat: tuoteosaaminen, palveluosaaminen, myymäläosaaminen, tehokkaat työtavat sekä työyhteisötaidot.

– Kaupan alalla käytetään tyypillisesti työvuosiin perustuvaa palkkausjärjestelmää, mutta olemme todenneet, että osaaminen ei välttämättä ole sidoksissa kertyneen työkokemuksen määrään. Palkkausjärjestelmämme pohjautuu näin ollen myyjän näkyvän osaamisen arviointiin, joka kannustaa oman toiminnan ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, Kangasniemi kertoo.

Kangasniemi lisää, että kesätyöntekijöille tarjotaan usein mahdollisuutta jatkaa työskentelyä osa-aikaisesti, joten kesätyö voi olla alku pidemmällekin uralle. Hän uskoo, että monipuoliset työtehtävät, kattavat koulutus- ja kehitysmahdollisuudet ja niiden kautta mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaan sitouttavat työntekijöitä tekemään uraa Alkossa.  

Teksti: Charlotta Forsberg
Kuva: Niko Jekkonen