Vastuullisuus

Miten kohdata erilaisuus työpaikalla?

13.3.2015 klo 14:39

Uudet ideat syntyvät yhteisöissä, joissa erilainen ajattelu ja ihmiset kohtaavat. Ihmisten moninaisuus on kuitenkin haaste johtajalle: kuinka ymmärtää erilaisia ihmistyyppejä ja saada heidät viihtymään ja kommunikoimaan yhdessä luontevasti?

Ihmisten tuntemiseen ei yleensä ole oikotietä. Kiireestä huolimatta johtajan on löydettävä aikaa tutustumiselle ja luottamuksen rakentamiselle. Yleensä kaikki haluavat kiitosta ja palautetta tekemisestään, mutta erilaisille ihmisille ne kannattaa tarjoilla eri tavoin. Kun esimies tuntee työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet, hän tietää mikä ketäkin innostaa ja motivoi.

Entä se tutustuminen? Käytäväkohtaamisten ja erilaisten tapahtumien lisäksi moni johtaja pitää kehityskeskusteluja yhä toimivana käytäntönä.

"Sen avulla saan tietoa työntekijän elämäntilanteesta ja työhön liittyvistä tuntemuksista. Sen sijaan että keskustelisimme muodollisesti pomon huoneessa, pyydän yleensä työntekijää valitsemaan paikan tapaamiselle. Voimme käydä esimerkiksi kahvilla tai kävelyllä", Työterveyslaitoksen erikoistutkija ja tiimipäällikkö Eveliina Saari sanoo.

Työntekijöiden tuntemisen lisäksi johtajan tehtävänä on rakentaa työpaikalle positiivista ilmapiiriä, jonka ansiosta jokainen tulee työhön mielellään. Muutostilanteiden johtamista tutkinut Saari pitää tärkeänä työntekijöiden tasolla olemista ja jokaisen näkemistä yksilönä.

"Esimerkiksi muutostilanteissa ihmiset reagoivat eri tavoin; osa sopeutuu, osa kyseenalaistaa ja osa alkaa aktiivisesti hakemaan tilanteeseen uusia ratkaisuja."

Yksi kaipaa rauhaa, toinen sosiaalisuutta

Sopeutuvat ovat luonteeltaan tavallisimmin vetäytyviä introvertteja, joille säännöt ovat ok kunhan he saavat tehdä työtään rauhassa. Sosiaaliset ekstrovertit puolestaan pistävät pystyyn käytäväkokouksen ja alkavat ideoimaan tilanteeseen uusia vaihtoehtoja. Heille on tärkeää, että asioita puidaan yhteisöllisesti.

Ekstrovertit ovat nopeatempoisia ja erinomaisia sosiaalisuutta vaativissa tehtävissä. Heille on tärkeää tuntea kuuluvansa työyhteisöön ja saada huomiota itselleen ja ideoilleen. Jos samaan tiimiin kuuluu useampia ekstroverttejä, saattavat he riehaantua niin kiihkeään ajatuksenvaihtoon, että tilanne voi ahdistaa introverttejä, joille konfliktien välttäminen on tärkeää. Asiantuntijatiimissä introvertti toimii usein tasapainottajana, jolla on kyky vetää yhteen keskusteluja. Harva ihminen kuitenkaan edustaa puhtaasti jompaakumpaa tyyppiä vaan osuu jonnekin ääripäiden välille. Kolmas tyyppi, ambivalentti, ammentaa ominaisuuksia molemmista tyypeistä.

Jotta tiimityö toimisi ja ilmapiiri säilyisi kaikkia kunnioittavana, esimiehen on huolehdittava että työskentelytavat huomioivat eri tyyppiset ihmiset ja kaikki tulevat kuulluksi.

"Se ettei kaikilla ole tarvetta olla jatkuvasti esillä tai äänessä ei tarkoita, ettei heillä voisi olla briljantteja ideoita. Itsensä tunteminen ja kuunteleminen auttavat johtajaa peilaamaan alaistensa reaktioita itseensä ja siten ymmärtämään kuinka käsitellä eri tyyppisiä ihmisiä", sanoo työelämänohjaukseen keskittyneen Elämäntaidon Valmennusakatemia Namaste Oy:n koulutuspäällikkö Sari Hämäläinen.

Älä mene henkilökohtaisuuksiin

Saaren mukaan luontevin toimintayksikkö on edelleen kahden hengen muodostama työpari. Hän puhuu luovista dyadeista, eli pareista, joissa kahden työntekijän osaaminen ja persoonallisuus täydentävät toisiaan. Yleensä näissä ryhmissä syntyy jotain erityistä, koska parit osaavat hyötyä toistensa osaamisesta. Uutta ideoidessa toista tarvitaan myös sosiaaliseksi tueksi ja kyseenalaistajien hiljentäjäksi, luomaan uskoa siihen, että nyt ollaan tekemässä oikeita asioita.

Persoonallisuuksien erilaisuudesta huolimatta työpaikalla ei tulisi syntyä yksityiselämään verrattavia konflikteja. Vaikka töissä on hyvä olla oma itsensä, tulisi työhön liittyvistä erimielisyyksistä selvitä pitämällä asiat asioina ja menemättä henkilökohtaisuuksiin. Vanha viisaus "asiat riitelevät, eivät ihmiset" istuu tähänkin hyvin.

"Ajattelen ettei työpaikalla ole hankalia ihmisiä. Se, etten itse tykkää jostakin ihmisestä, on minun ongelmani, ei kenenkään muun. Koska toista ei kuitenkaan onnistu muuttamaan, on hyvä miettiä miten voi itse tehdä tilanteen helpommaksi. Ärtymyksen sijaan on helpompi olla kun ei alkukohtaisesti suhtaudu tilanteeseen vastustavasti, Hämäläinen sanoo.