Vastuullisuus

Merkityksellistä ja vastuullista työelämää Sanomatalossa

Merkityksellistä työelämää -aamutilaisuus järjestettiin 12.11.2019 Sanomatalossa. Aiheesta kiinnostuneita kuulijoita oli saapunut paikalle auditorion täydeltä.

Suosittu Merkityksellistä työelämää -kampanja on jatkossa osa Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaa. Sisarkampanja Vastuullinen kesäduuni mahdollisti lähes 100.000 vastuullista kesätyöpaikkaa nuorille kesällä 2019.

– Vastuullinen työnantaja -kampanjassa merkityksellisyys ja vastuullisuus ovat avainasemassa. Tavoitteenamme on luoda kampanjasta foorumi työnantajille ja työntekijöille, jotta he voivat kehittää työelämää yhteistyössä paremmaksi, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa sanoo.

Suomalaisen työn indikaattorit

Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitosta puhui tilaisuudessa suomalaisen työn indikaattoreista. Ne perustuvat Suomalaisen Työn Liiton merkityksellisen työn teoriapohjaan, jonka mukaan työn tulee olla tuottavaa eli sen tulee luoda uutta arvoa työtapoja uudistamalla ja asiakkaan tarpeita ymmärtämällä. 

Lisäksi työn tulee olla kestävää eli jatkaa arvon tuottamista esimerkiksi kestävien arvoketjujen ja asiakassuhteiden lojaaliuteen perustuen. Työ on myös jaettua eli se tuo arvoa yritysten lisäksi työntekijöille ja yhteiskunnalle. Vastuullisuus on tässäkin avainasemassa.

Indikaattorissa luodaan suurempi kuva suomalaisen työn tilasta. Tilastolähteinä on käytetty muun muassa Tilastokeskuksen, Eurostatin, OECD:n, World Bankin, WEF:in sekä barometriaineistojen (mm. työolo- ja pk-yritysbarometrit) materiaaleja.

Työ ja arvot muuttuvat

Indikaattorin mukaan työn tekemisen tavat ja työsuhteet monipuolistuvat. Työsuhteiden kesto lyhenee ja työn tekeminen usealle työnantajalle lisääntyy. Osa-aikaisuus, keikkatyöt ja määräaikaisuudet lisääntyvät. Samalla nuoret kokevat oman tulevaisuutensa työmarkkinoilla epävarmempana.

Työntekijöiden arvojen muutos näkyy niin ikään työelämässä. Itseään kiinnostavan työn tekeminen korostuu. Nuoret pitävät tärkeänä kiinnostavaa työtä, ystäviä ja henkistä tasapainoa. Nuoret myös korostavat tasa-arvoa työnantajamielikuvassa.

Jaettu arvo liiketoiminnassa korostaa työhyvinvointiajattelua. Kansalaisten luottamus yrityksiin on kasvussa, kun samalla yhteiskunnan instituutiot ovat menettäneet luottamusta.

Työnantajamielikuva ja henkilöstöjohtaminen keskiössä

Yritysten näkökulmasta kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta johtaa siihen, että työnantajamielikuvasta, henkilöstöjohtamisesta ja johtamisosaamisesta tulee keskeisiä kilpailukykytekijöitä työelämässä. Työntekijän näkökulmasta työelämän polarisoituminen muuttuu moniulotteisemmaksi eikä perustu vain korkeaan osaamiseen vs. matalaan osaamiseen pohjautuvaan erotteluun.

Tilaisuudessa puhuivat lisäksi organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa, viestintäpäällikkö Mari Tuokko / Tieto ja Karoliina Lehmusvirta / Ramboll.

Jaakko Sahimaa veti leikkimielisen työn merkityksellisyyttä painottavan, vuorovaikutteisen pelin Kahoot.it -sovelluksella. Mari Tuokko kertoi omakohtaisia kokemuksia Tiedossa toteutetuista työpajoista työn merkityksellisyyden tukemisessa. Karoliina Lehmusvirta esitteli Rambollin menestyksekkään koulunaloitusvapaan, jonka tarkoituksena on tukea ekaluokkaisten koulutaivalta vanhemman palkallisen vapaan avulla.

Tutustu tilaisuuden esityksiin

 

Kuvaaja: Charlotta Forsberg