Vastuullisuus

Kesätyökokemukset ovat tärkeitä myös kansainvälisille opiskelijoille

Hankenin opiskelijoita

EK on jo useamman vuoden ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa pääkumppanina. Tänä vuonna EK on monestakin syystä nostanut työelämän tärkeäksi teemaksi kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen ja heidän osaamisensa sitouttamisen Suomen markkinoille.

EK:n teettämän tutkimuksen mukaan yritykset ovat vahvasti sitä mieltä, että suurin kasvun ja menestymisen este on puute osaavasta henkilökunnasta. Samaan aikaan Suomessa opiskelee yli 20 000 ulkomaalaista. Moni heistä haluaisi jäädä tänne valmistuttuaan, mutta työllistyminen tutkinnon aikana ja sen jälkeen on vaikeaa. Näin ollen noin kaksi kolmasosaa heistä lähtee ulkomaille tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kansainvälisillä osaajilla on merkittävä rooli innovaatioiden luomisessa, kansainvälistymisessä ja kasvussa ja EK painottaakin esimerkiksi kesätöiden merkitystä kansainvälisten osaajien sitouttamisessa. Tänä vuonna EK kannustaa yrityksiä palkkaamaan kansainvälisiä opiskelijoita muun muassa olemalla mukana Accelerate Helsinki -hankkeessa, jonka avulla korkeakoulut ja elinkeinojärjestöt yrittävät yhdistää jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijat ja yritykset.  

Arvo mitattavissa monella tapaa

Yksi mukana olevista korkeakouluista on Hanken Svenska Handelshögskolan.* Hankenin yrityssuhdejohtaja Camilla Wardin mielestä kansainväliset opiskelijat ovat tärkeitä Hankenille ja Suomelle kolmestakin syystä.

–Yliopistossa on tärkeää, että opiskelijat pääsevät kehittämään kriittistä ajattelukykyään ja näemme, että on erityisen hienoa, jos opiskelijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia eri taustalla varustettujen henkilöiden kanssa. Wardi tunnistaa myös väestönkehitykseen liittyvät haasteet ja uskoo, että kansainväliset opiskelijat ovat osa ratkaisua.

– Meille saapuvilla kansainvälisillä opiskelijoilla on usein todella vaikuttava tausta ja kasapäin osaamista. En näe järkevänä, että kaikki se lahjakkuus päästetään karkuun. Jos emme pysty integroimaan koulutettuja ja asiantuntevia nuoria olemme epäonnistuneet, Wardi tuumaa.

– Lisäksi kansainväliset opiskelijat ovat tietysti tärkeitä akkreditointien ja laadun takaamisen näkökulmasta. Tällä hetkellä omaamme kolme kansainvälisesti merkittävää laatuakkreditointia, mikä avaa ovia esimerkiksi tutkimusyhteistöiden osalta, Wardi kertoo.

Töihin alusta asti

Wardin mukaan panostukset kansainvälisten opiskelijoiden osalta tehdään tyypillisesti liian myöhään – vasta opiskelujen loppuvaiheessa. Siksi Hankenilla onkin viime vuonna lanseerattu Hanken International Talent -aloite, eli HIT, jonka tarkoituksena on tarjota tukea työelämään liittyvissä asioissa heti opiskelujen alusta asti.

–Aloite on vapaaehtoinen, mutta tänä vuonna mukaan haki lähes 100 prosenttia uusista kansainvälisistä opiskelijoista, Wardi iloitsee. Hanken International Talenttiin ilmoittautuneita opiskelijoita tuetaan pääsemään kiinni työelämään Suomessa, ensisijaisesti mentoroinnin, mutta myös harjoittelupaikkojen ja koulutusten kautta.

– Kansainväliset opiskelijat miettivät usein ihan perusasioita, kuten sitä, miltä CV:n kuuluu näyttää Suomessa, Wardi kertoo.

Kansainväliset opiskelijat integroituvat hyvin

Sen lisäksi, että Hankenilla tarjotaan tukea opiskelijoille myös työnantajia pyritään sparraamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Ennakkoluulojen purkaminen on tärkeässä osassa.

– Usein työnantajat esimerkiksi kuvittelevat, että kaiken kahvihuonekeskustelun täytyy kulkea sataprosenttisesti englanniksi, jotta kansainväliset työntekijät eivät koe jäävänsä ulkopuolelle. Todellisuudessa tärkeintä on, että työkieli on englanti ja kokemustemme mukaan kansainväliset opiskelijat integroituvat helposti työyhteisöihin. Hakuvaiheessa kannustamme yrityksiä keskittymään CV:n ja hakemuksen sisältöön tyyliseikkojen sijaan, Wardi kertoo. Hän lisää, että kansainvälisillä opiskelijoilla usein on todella vaikuttava osaamistausta ja erinomaiset digitaaliset taidot.

– Kansainväliset opiskelijamme ovat kovia tekemään töitä ja todella motivoituneita. He eivät pidä itsestään meteliä, mutta hoitavat hommat erinomaisesti, Wardi kehaisee. *Hankenilla aloittaa vuosittain noin 40 kansainvälistä opiskelijaa.  

Teksti: Charlotta Forsberg Kuva: Hankenin arkisto