Vastuullisuus

Joustavuus ei ole syrjintää

9.6.2022 klo 15:23

Työsopimuslaki vaatii työnantajaa kohtelemaan työntekijöitään tasapuolisesti. Tämä on hyvä ja yleisesti hyväksytty periaate, mutta työpaikalla sitä ymmärretään toisinaan liian kapeasti. Tasapuolisen kohtelun vaatimusta ei riko esimerkiksi se, että työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita huomioidaan silloin, kun ne vaikuttavat työn tekemisen sujuvuuteen. Tähän velvoittaa jo työturvallisuuslakikin.

Työturvallisuuslain yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantajan on huomioitava työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Lisäksi työnantajan on työterveyshuollon tukemana edistettävä työntekijän työssä selviytymistä. Monilla työpaikoilla tätä pidetäänkin itsestään selvänä.

Vastuullinen työnantaja ymmärtää, että työntekijöiden erilainenkin kohtelu on tarpeen ja mahdollista, kun siihen on perusteltu syy. Kyse on joustavuudesta, jota työelämässä usein tarvitaan.

Eri ikäiset työntekijät voivat tarvita joustoja

Tilanteita jossa työntekijöille on tarpeen osoittaa joustavuutta työehdoissa voi olla työuran aikana useita.

Opiskelun ohessa työtä tekevä voi kaivata tenttiviikkoina työvuorojen vähentämistä tai sijoittelujärjestelyjä. Valtaosan opiskelijoista työsuhteet ovat osa-aikaisia, mutta silti ymmärrystä esimerkiksi kokonaan vapaiden tenttiviikkojen pitämiseen on hyvä löytyä. Etenkin, kun niin moni nuori kuormittuu opintojensa aikana.

Vastaavasti pienten lasten vanhemmilla on usein haasteita vanhempien työvuorojen yhteensovittamisessa ja päiväkotien sekä koulujen loma-aikojen järjestelyissä. Ei tietenkään voi olla niin, että heille suodaan aina kaikki parhaimmat lomaviikot. Mutta toiveiden kuuleminen on erittäin tärkeää. Myös työvuorojen alkamis-ja loppumisajoissa voi olla mahdollista huomioida esimerkiksi päiväkodin aukioloajat.

Tilapäisesti osittain työkyvytöntä voi olla tarpeen tukea esimerkiksi työaikojen lyhentämisellä tai sijoittelun muokkaamisella. Jotkin tehtävät saattavat olla liian raskaita, jolloin työtehtävien muutokset ovat tarpeen, kunnes työkyky palautuu.

Omaistensa, esimerkiksi omien vanhempien hoidosta vastaavien työntekijöiden voi olla tarpeen saada lyhyellä varoitusajalla työvuorojen vaihtoja. Lisäksi Ikääntyvien työntekijöiden työtehtäviä voi olla tarpeen keventää työuran loppua kohden. Fyysiset voimat kun usein hiipuvat, vaikka ihminen on täysin työkykyinen hieman muutettuun työnkuvaan.

Työpaikoilla puhuttava joustoista avoimesti

On siis paljon tilanteita, joissa työnantaja joustavilla järjestelyillä pystyy helpottamaan työntekijän haasteita ja edistämään työssä jaksamista ja jatkamista eläkeikään saakka sekä joskus jopa sen yli.

Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin työvoimapula vaivaa monia aloja, ja alkavia työkyvyttömyyseläkkeitä joudutaan myöntämään vuosittain jopa 19 000 henkilölle.

Työnantaja joutuu toki arvioimaan työpaikan kokonaisuutta ja harkitsemaan mitä joustot yhdelle työntekijälle tarkoittavat muiden kuormitustilanteelle. Myös työntekijöitä saattaa ihmetyttää jonkun työntekijän suosimiselta vaikuttava tilanne. Siksi asioista on hyvä keskustella avoimesti. Eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden keskinäinen ymmärrys siitä, että kukin voi vuorollansa tarvita työehdoissaan joustavuutta, kannattaa edistää keskusteluin työpaikalla.

Blogin kirjoittaja Erika Kähärä työskentelee PAMin työympäristöasiantuntijana.

 

 

Kuvaaja: Eeva Anundi