Vastuullisuus

Hyvän kesätyön periaatteet

11.1.2016 klo 7:00

Kokosimme kuusi hyvän kesätyön periaatetta. Näillä vinkeillä löydät hyvän kesätyön. Onnea matkaan!

Hyvä hakijakokemus

Hyvä hakijakokemus tarkoittaa sitä, millainen mielikuva kesätyönhakijalle jää yrityksestä hakuprosessin jälkeen. Hakijakokemuksella on merkitystä siksi, että työnantajat kilpailevat hyvistä työnhakijoista nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka kesätyöntekijällä ei välttämättä ole kovin pitkää työkokemusta takana, mielikuva työnantajasta jää mieleen pitkäksi aikaa. Hyvään hakijakokemukseen vaikuttaa esimerkiksi se, että saa tietoa haun edistymisestä ja tiedon kohtuuajassa myös siitä, jos hakija ei tällä kertaa tullut valituksi.

Mielekäs työ

Kesätyön tehtävänkuvan rakentaminen on usein haasteellista kesätyöntekijän melko vähäisestä osaamisesta ja työkokemuksesta johtuen. Myös kesätyösuhteen lyhyys vaikuttaa tähän. Silti kesätyön tulisi olla mielekästä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Perehdytys ja ohjaaminen

Kaikki, niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin, tarvitsevat perehdytystä ja ohjausta uuteen työhön. Hyvän perehdytyksen jälkeen hakija pystyy aloittamaan uuden työn luottavaisin mielin. Riittävällä ohjauksella voidaan varmistua siitä, että työstä saa onnistumisen tunteita ja työn jälki on työnantajan toivomalla tasolla.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Työnantajan täytyy kohdella kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä koskee myös kesätyöntekijöitä. Sekä oikeudenmukaisuus että tasapuolisuus ovat arvoja, jotka vaikuttavat keskeisesti työhyvinvointiin, sairastumisriskiin ja työnantajaan sitoutumiseen.

Kohtuullinen palkka

Suomessa joissakin työehtosopimuksissa on määritetty alakohtainen nk. vähimmäispalkka. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, vähimmäispalkkaa ei periaatteessa ole, mutta tällöin tavanomainen ja kohtuullinen palkka voi perustua esimerkiksi järjestöjen palkkasuosituksiin. Kesätyöntekijän kannattaakin olla yhteydessä esimerkiksi mahdolliseen opiskelijajärjestöönsä, ja kysyä palkkasuosituksia alalle tuleville. Sopivaa palkkatasoa voi tiedustella myös kavereilta ja sukulaisilta, joilla on kokemusta samalta alalta.

Kirjallinen työsopimus ja todistus

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti ja ennen allekirjoittamista se kannattaa lukea huolella. Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen olemassaoloa ja sisältöä on vaikeampi todistaa jälkikäteen. Työsopimuksessa pitäisi sopia ainakin seuraavista asioista: työnteon alkamisajankohdasta, työntekopaikasta, työsuhteen muodosta ja kestosta, mahdollisesta koeajasta, pääasiallisista työtehtävistä, työajasta, sovellettavasta työehtosopimuksesta, palkasta ja palkanmaksukaudesta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja sen määräytymisestä ja mikäli kyseessä on määräaikainen työsopimus: määräaikaisen työsopimuksen peruste ja sopimuksen päättymisaika tai arvio siitä. Työtodistus kannattaa ottaa puheeksi jo muutamaa päivää ennen työsuhteen päättymistä. Kirjallinen työtodistus on tärkeä dokumentti seuraavaa työpaikkaa haettaessa.

Katso kaikki avoimet kesätyöpaikat tästä.

Lähde: Vastuullinen kesäduuni