Vastuullisuus

Hyvän esimiehen tuntomerkit

11.11.2020 klo 9:05

Usein kuulee puhuttavan nihkeistä pomoista ja huonosta johtamisesta. Onneksi myös hyviä esimiehiä on olemassa! Kokosimme yhteen hyvän esimiehen tunnusmerkkejä.

1. Hyvä esimies haluaa kehittää osaamistaan

Kukaan ei synny esimieheksi. Joitain luonnehditaan synnynnäisiksi johtajiksi ja toisissa on kuulemma luontaista auktoriteettia. Tosiasia on, että esimiesosaamista voi oppia, ja yksi hyvän esimiehen tunnusmerkeistä onkin nimenomaan halu kehittyä esimiehenä.

Hyvä esimies tunnustaa, että esimies ei ole koskaan valmis, ja hakeekin oppia erilaisista esimieskoulutuksista läpi koko työuransa.

2. Hyvä esimies tuntee itsensä

Hyvä itsetuntemus auttaa arvostamaan ja hyödyntämään työntekijöiden erilaisuutta. Siksi esimiestyössä on niin vaikeaa onnistua heikolla itsetuntemuksella.

Hyvä esimies on kiinnostunut tutustumaan omaan persoonallisuuteensa ja valmis kasvamaan ihmisenä. Osa itsetuntemusta on omien vahvuuksien tunnistaminen. Kun on lisäksi rehellinen omien kehittämiskohtiensa kanssa, pääsee pitkälle.

Itsetuntemusta voi kasvattaa esimerkiksi keskustelemalla työpsykologin tai henkilökohtaisen coachin kanssa, mutta kaikenlaiset keskustelut erilaisten ihmisten kanssa auttavat ymmärtämään itseä – ja sitä kautta omia tiimiläisiä.

3. Hyvä esimies uskaltaa olla empaattinen

Jyrähtelevien johtajien aika on ohi. Tänä päivänä hyvältä esimieheltä odotetaan kykyä kuunnella ja asettua toisten asemaan.

Hyvä esimies on aidosti kiinnostunut johdettavistaan. Yksi keino osoittaa kiinnostusta on soittaa etätyötä tekevälle työntekijälle ja kysyä, mitä hänelle oikeasti kuuluu, kuten Työuupumuskirjan kirjoittaja Rosanna Marila kehottaa. Tällainen pieni poikkeama tavallisesta päivärytmistä voi lisätä työntekijän jaksamista ja taklata molempien osapuolten etätyöapatiaa.

Empatia ei maksa mitään, mutta voi lisätä työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan. Jos johdettava on esimerkiksi uupunut, hyvä esimies auttaa aktiivisesti ja konkreettisin toimin vähentämään työkuormaa. Se on empaattisuutta, jonka ansiosta työntekijä muistaa esimiestä lämmöllä vielä kauan.

Empaattisuus ei missään nimessä tarkoita, että esimiehen pitäisi ottaa työpsykologin, äidin tai parhaan ystävän rooli. Se ei myöskään tarkoita, etteikö esimies voisi olla jämäkkä.

4. Hyvä esimies ei mikromanageroi

Hyvä esimies takaa työntekijöille työrauhan. Työntekijät arvostavat yhä enemmän sitä, että saavat tuntea omistavansa oman tonttinsa. Esimiestyötä helpottaa, jos tuntee johdettavien työn vaatimukset, mutta jokaiseen yksityiskohtaan ei esimiehen tarvitse eikä kannatakaan paneutua. Hyvä esimies pysähtyy miettimään, milloin on syytä puuttua työn yksityiskohtiin tai työntekijän työskentelytapoihin, ja milloin voi jättää puuttumatta. Mikromanageroinnin aika on ohi.

5. Hyvä esimies motivoi

Yksi hauskuuttaa tiimiään vitseillä ja tuo näin rentoa tunnelmaa tiukkoihin työpäiviin. Toinen tarjoaa työntekijöille aika ajoin haastavampia tehtäviä, joissa ammattiosaaminen kasvaa tai laajenee. Joku vie tiiminsä ulos syömään tai lähettää suklaalevyn kotikonttorille, yksi jakaa kehut ja kiitokset näyttävästi kaikkien kuullen. Jokaisella esimiehellä on omat keinonsa motivoida työntekijöitä. Hyvän esimiehen tunnistaa siitä, että hän ei säästele näitä keinoja.

6. Hyvä esimies haluaa olla esimies

Toisinaan seuraavaksi askeleeksi uralla tarjotaan esimiestehtäviä. Silloin kannattaa pysähtyä miettimään, haluaako todella olla esimies. Esimiestyön kulmakivi on muiden palveleminen ja muiden onnistumisen varmistaminen. Jos tämä ei tunnu ykkösprioriteetilta itselle, mielekkäämpi tapa laajentaa osaamista voi löytyä jostakin toisaalta.

Jos esimiestyö ei tunnu omalta jutulta eikä organisaatiolla ole tarjota muita ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia, voi olla paikallaan kartoittaa urasuuntia muualta.

7. Hyvä esimies osaa käyttäytyä

Toisin sanoen esimiehen on käyttäydyttävä asiallisesti ja arvostavasti aina ja kaikissa tilanteissa. Vaikka kotona esimiehen vuorovaikutustyyli olisi leimahtava, töissä se ei voi olla sitä. Esimies ei voi vetäytyä viestinnällisissä ratkaisuissaan temperamenttinsa taakse. Vaikka esimies olisi itse nopeatempoinen, hyvä esimies osaa toimia arvostavasti myös hidastempoisempien työntekijöiden kanssa.

8. Hyvä esimies on vastuunkantaja

Hyvä esimies huolehtii, että hommat tulevat hoidetuiksi ja tulosta syntyy. Esimies päättää, mitä asioita tehdään ja mitä jätetään tekemättä – ja kantaa vastuun näistä joskus vaikeistakin päätöksistä. Hyvä esimies ei hätiköi, mutta pystyy tarvittaessa tekemään tiukkojakin päätöksiä riittävän nopeasti.

Hyvä esimies kertoo, mitä työntekijöiltä odotetaan ja milloin he ovat täyttäneet odotukset eli onnistuneet. Hän osoittaa tavoitteet eli suunnan, johon tiimi tähtää ja varmistaa, että kaikki tekevät töitä yhteisten päämäärien eteen.

9. Hyvä esimies pitää huolta itsestään

Jos ei pysty johtamaan itseään, pystyykö johtamaan muita? Ollakseen hyvä esimies on oltava ensin hyvä itselleen: huolehdittava omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Hyvä esimies hallinnoi omaa työkuormaansa ja priorisoi hommia jämäkästi. Saamaansa kritiikkiin hän suhtautuu mahdollisuutena oppia, mutta sivuuttaa epäasialliset huomautukset. Hyvä esimies huolehtii palautumisesta ja siitä, ettei vapaa-aika kulu töiden parissa.

Hyvä esimies näyttää johdettavilleen mallia lähtemällä ajoissa töistä eikä lähettele sähköposteja työajan ulkopuolella. Tällä tavalla esimies huolehtii paitsi tiiminsä jaksamisesta myös omista voimavaroistaan – jotka muuten ovat hyvän esimiehen tärkein työkalu.