Vastuullisuus

Hyvä työpaikka joustaa elämän mukana

31.3.2014 klo 8:48

Perheen tarpeiden tai muuttuneen elämäntilanteen sovittaminen työelämään onnistuu joustavilla työajoilla, järkevällä lomasuunnittelulla ja halulla saada asiat toimimaan.

Perheenlisäys, pienet lapset tai lähiomaisen sairastuminen voivat tehdä työn ja perheen yhteensovittamisesta haastavaa. Moni vanhempi pohtii jatkuvasti, kuinka olla yhtä aikaa palaverissa ja hakea lasta päiväkodista tai kuinka löytää hoitaja sairastuneelle lapselle vain tunnin varoitusajalla.

Koska elämä voi tuoda yllätyksiä kenelle tahansa, on työn joustavuus yrityksille tärkeä rekrytointivaltti ja keino työtyytyväisyyden – ja siten myös tuottavuuden ­–parantamiseen.

Monissa yrityksissä vielä paljon tehtävää

 “Perheystävälliset käytännöt ovat asenteita, pelisääntöjä, toimintatapoja ja sopimuksia, jotka tukevat koko henkilöstön hyvinvointia ja esimiesten työskentelyä”, Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeen projektipäällikkö, johtava asiantuntija Anna Kokko sanoo.

Hankkeen myötä Väestöliitto on avannut Perheystävällinen työpaikka -sivuston, joka tarjoaa esimerkkejä ja käytännön vinkkejä perheystävällisyyden edistämisestä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

”Vaikka Suomi on näissä asioissa monella tapaa edelläkävijä, mutta monilla työpaikoilla on vielä paljon tehtävää. Työn ja perheen yhteensovittaminen perustuu yhtäältä lakeihin ja kirjauksiin työehtosopimuksissa, toisaalta työpaikkakohtaisiin ohjeistuksiin. Jokaisessa yrityksessä voidaan tehdä jotain asian parantamiseksi”, Kokko toteaa.

Liukuva työaika helpottaa arkea

Perheellisiä ajatellen palaverit kannattaa sijoittaa mieluummin keskipäivään kuin aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltapäivään. Lapsiperheiden arkea helpottavat myös toimivat sijais- ja työvuorojärjestelyt sekä lomanjakomallit, jotka huomioivat koululaisten lomia.

Patenttitoimisto Boco IP:ssä on käytössä liukuva työaika ja etätyömahdollisuus, mikä auttaa työntekijöitä jaksottamaan työaikaa tarpeidensa mukaan. Lapsen sairastuessa vanhempi voi pitää neljä palkallista vapaapäivää lasta kohden. Lisäksi perheellisiä auttaa

lastenhoitajia välittävä palvelu. Jotta kouluikäisten lasten vanhemmat pääsisivät lomailemaan lastensa kanssa, vietetään yrityksessä muiden vuosilomien lisäksi myös syyslomaa.

”Syksyn katkaiseminen ylimääräisellä lomalla on mukava lisä meille kaikille. Lomiemme lisäksi käytössä ovat erilaiset hoitovapaat. Olen itse näyttänyt tässä esimerkkiä ollessani viisi kuukautta kotona 2-, 4- ja 8-vuotiaiden lasten kanssa” Boco IP:n toimitusjohtajaKarri Leskinen kertoo.

Joustot ja edut kuuluvat kaikille

Yhteisten pelisääntöjen laatimisessa on muistettava oikeudenmukaisuus ja varmistettava etteivät sinkut jää perheellisten jalkoihin. On väärin, jos sinkun oletetaan jäävän helpommin ylitöihin, tai jos perheelliset saavat aina valita loma-aikansa ensin.

”Perheellisten poissaolot, lomatoiveet ja joustot voivat ärsyttää muita. Vuosilomien sijoitteluun ei olemassa mitään yleispäteviä säännöksiä, mutta usein auki kirjoitetut perustelut auttavat työntekijöitä ymmärtämään yrityksen toimintamallin paremmin”,  Kokko sanoo.

Vähemmän on enemmän

Lakipalvelutoimisto Fondia tarjoaa samat edut perheellisille ja perheettömille työntekijöilleen. Työajan säätelemiseksi Fondiassa käytetään työaikapankkia, jolla varmistetaan työajan joustavuus. Sen avulla yli menneet tunnit voi myöhemmin pitää vapaana. Jos työntekijä haluaa tehdä lyhennettyä työpäivää, syyksi käyvät yhtä hyvin pienet lapset kuin harrastuksetkin.

 ”Uskomme, että kahdeksantuntisen työpäivän tulokset ovat parempia kuin 12-tuntisen. Käytännössä jokainen voi rytmittää työaikansa niin kuin haluaa, kunhan työt tulevat tehdyksi. Molemminpuolinen joustavuus luo hyvinvointia. Haluamme, ettei kukaan tunne huonoa omatuntoa, jos hoitaa asioitaan tai vie lastaan hammaslääkäriin kesken päivän”, Fondian henkilöstöjohtajaPirta Karlsson sanoo.

Linkit:

Testaa työpaikkasi perheystävällisyys: http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo-testeri/

Perheystävällisen työpaikan periaatteet:http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/2070552/PerheystävällisenTyöpaikanPeriaatteet.pdf

Esimiehen muistilista:http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/esimiehen-muistilista/