Vastuullisuus

Hyvä esimies on vahvasti läsnä myös etänä

11.11.2020 klo 9:59

Baronan Aapo Koski johtaa 10 osaajan työkykypalveluiden tiimiä, joilla on henkilöasiakkaita ympäri Suomen. Moni ei välttämättä tiedä, että Baronan kautta yli 1 000 eri-ikäistä ja -taustaista ihmistä löytää vuosittain uuden suunnan ja työkyvylleen sopivamman uran työelämässä. Baronan työkykyvalmentajat ovat korona-aikana pitäneet yhteyttä asiakkaisiin ja toisiinsa etäyhteyksien välityksellä. Tämä on haastanut esimiestyöskentelyä ja johtamista uudella tavalla. Pitää olla lähellä ja kuulolla sekä samalla luottaa siihen, että tiimiläiset kyllä osaavat työnsä – ja osaavat tarvittaessa myös pyytää apua.

Seuraavaksi Aapo kertoo itse, millaista johtajuutta tämä aika vaatii ja miten hän itse toimii tiiminvetäjänä.

Ajatuksia esimiestyöstä ja etätyöskentelystä

Toivon, että olen helposti lähestyttävä esimies, jolle voi aina soittaa tai tulla näin etäaikana videon välityksellä puhumaan. Haluan olla mahdollisimman paljon tavoitettavissa ja saatavilla. Ja toisaalta tiimiläiseni kokevat, että pidän myös heihin aktiivisesti yhteyttä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pidän yhteyttä päivittäin ja vähintään viikoittain kaikkiin tiimiläisiini. Kyselen kuulumisia, tarjoan sparrausta ja tukea asiakasprojekteihin, ja ennen kaikkea olen olemassa tiimiläisteni iloja ja surujakin varten. Olen sellainen, että tykkään jutella tiimin jäsenteni ja kollegoideni kanssa myös muustakin kuin työstä.

Kun työntekijät voivat hyvin, asiakkaatkin voivat hyvin

Joku voi kysyä, että miten aikani riittää kaikkeen, kun teen tämän lisäksi myös myynti- ja asiakastyötä. Itse koen enemminkin niin, että ajan pitää riittää myös laadukkaaseen esimiestyöhön. Se on loppujen lopuksi tärkein tehtäväni. Ja tähän minulla on myös johdon tuki.

Kun työntekijämme voivat hyvin, niin asiakkaammekin voivat hyvin. Etätyössä korostuu entistä enemmän esimiehen aktiivisuus tiimiläisiään kohtaan. En halua, että vain meidän kalenteroidut Teams-palaverit saavat porukan yhteen, vaan toivon ja kannustan yhteydenpitoon aina kun se nähdään tarpeelliseksi.

Baronalla arvostan sitä, että esimiestyön kehittämiseen, kouluttamiseen ja onnistumisen edellytyksiin on kiinnitetty huomiota jo ennen poikkeuksellista korona-aikaa. Meillä on tehty tietoisesti sellaisia valintoja, jotka ovat mielestäni edesauttaneet nykyisen avoimen ja välittävän ilmapiirin syntymistä.

Esimies antaa vapautta ja vastuuta

Etätyössä oman työn rytmittäminen on tosi tärkeää. Haluan olla esimies, joka antaa vapauden ja vastuun hoitaa työt huomioiden myös muun elämän. Meidän valmentajamme ovat muutenkin niin tunnollisia, että enemmän kannan huolta siitä, että ihmiset muistavat lomailla ja pitää taukoja riittävästi.

Työmme on hyvin intensiivistä ja mukaansatempaavaa, ja haluan tukea tiimiäni siinä, että oma jaksaminen pysyy kunnossa.

Tehtäväni on myös varmistaa, että tiimiläisilläni on tarvittavat työkalut ja välineet työtehtävien hoitoon ja ongelmatilanteissa on aina apua tarjolla.

Yhteydenpitoa matalalla kynnyksellä

Kun mietin esimiestyöskentelyä etänä laajemmin, niin korostaisin matalan kynnyksen yhteydenpitoa ja välittämistä. Se on tavallaan itsestäänselvyys mutta yhä monessa organisaatiossa törmään asiakkaidemmekin kautta siihen, että ihmiset voivat kokea jäävänsä yksin.

Helposti voidaan ajatella, että ”mulla nyt on vaan tällainen pikkuasia” tai että ”ei nämä minun henkilökohtaisen elämäni jutut saa vaikuttaa minun työhöni”.

Siksi on hirveän tärkeää vaalia ja ylläpitää kulttuuria, jossa esimiehelle voi puhua mistä tahansa asioista. Ei esimies voi olla ajatustenlukija, vaikka herkästi vaistoaisikin toisten fiilikset. On tärkeää antaa esimiehellekin mahdollisuus tarttua mahdollisiin epäkohtiin ajoissa.

Yrityskulttuuri tukee myös esimiestyötä

Minusta ihminen on kokonaisuus. En usko, että on erikseen olemassa työ- ja kotiminää.
Toiset tuovat esille itsestään niin työ- kuin kotiasioita, toiset jakavat vähemmän. Tämä on täysin ok. Ihmiset ovat ja saavat olla erilaisia, mikä jokaisen esimiehen olisi hyvä tiedostaa.

Baronalla pidän siitä, että kulttuurimme ja arvomme kannustavat vapauteen ja yhdessä tekemiseen. Meillä halutaan, että ihmiset voivat hyvin ja pitävät yhteyttä toisiinsa näin etätyöaikanakin. Moni meidän työntekijöistä ja asiakkaista ei voi etätyöskennellä, jolloin on tärkeää, että meidän baronalaisten kommunikointi toimii kuten ennenkin ja pystymme palvelemaan kaikkia mahdollisimman hyvin.

Esimiestyöskentely etänä sujuu, kun luottaa itseensä ja toisiinsa – ja muistaa varata aikaa jatkuvaan vuorovaikutukseen.