Vastuullisuus

Erilaisten elämäntilanteiden ymmärrys korostuu tässä ajassa - ota talteen vinkit

Vastuullinen työpaikka

Työpaikoilla on nyt poikkeustilanne, kun töitä on viime ajat tehty pitkälti kodeista käsin. Paljon on puhuttu digi- ja etätyöloikasta mutta kyseessä on myös aikamoinen kulttuurinen loikka kohti työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista tavalla, jota emme ole aikaisemmin nähneet. 

Viimeisten viikkojen aikana olemme tulleet uudella tavalla tietoiseksi työkavereiden perhe-elämästä - halusimme sitä tai emme.

Poikkeustilanne haastaa työnantajat löytämään uusia tapoja tukea työn ja perheen yhteensovittamista

Etumatkalta tässä tilanteessa ovat lähteneet ne organisaatiot, joissa on jo aikaisemmin panostettu perheystävällisen kulttuurin ja käytäntöjen luomiseen. Huonoimmassa lähtötilanteessa ovat puolestaan ne työpaikat tai tiimit, joissa ihmiset on haluttu nähdä ensisijaisesti vain työntekjiöinä eikä kotiasioiden ole katsottu kuuluvan työpaikalle.

Case Hydac: Elämäntilanteet huomioidaan yksilöllisesti

Hydrauliikan, elektroniikan ja prosessitekniikan ratkaisuja tarjoava Hydac Oy on vaalinut perheystävällisiä ja joustavia työkäytäntöjä jo pitkään. Viime vuosina kehittäminen on ollut systemaattista ja yritys tavoittelee parhaillaan Väestöliiton myöntämää Perheystävällinen työpaikka -tunnusta.

Työntekijöiden toiveiden perusteella Hydacilla on muun muassa lisätty ja kehitetty etätyön tekemistä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Tämä on lisännyt työntekijöiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä, mutta yllättäen auttanut myös niissä tilanteissa, kun hyvä työntekijä on muuttanut toiselle paikkakunnalle ja onkin voinut jatkaa työskentelyä kotoa käsin.

Siirtyminen korona-ajan kotoa käsin työskentelyyn onkin sujunut mutkattomasti. Itse asiassa jopa niin hyvin, että sisäisten palaverien ja asiakastapaamisten siirtyminen virtuaalisiksi saattaa jäädä käytännöksi myös korona-kriisin jälkeen.

Vinkit erilaisten elämäntilanteiden tukemiseen

Hydacin HR-koordinaattori Elina Saarentaus kertoi, miten Hydacilla on tuettu eri elämäntilanteissa olevia työntekijöitä poikkeustilanteessa. Kokosimme tähän Hydacin ja Fambitionin parhaat vinkit:

  1. Viestikää työnantajana vahvasti, että perhe ja läheiset ovat ykkösiä ja työt on järjesteltävissä näiden haasteiden ympärille.
  2. Vahvistakaa laajaa perhekäsitystä ja huomioikaa erilaisia elämäntilanteita yksilöllisesti.Työn ja muun elämän yhteensovittaminen ei koske vain lapsiperheitä.
  3. Kysykää suoraan henkilöstöltä esimerkiksi lyhyillä pulssikyselyillä, miten työnantajan toiminta perheen ja työn tasapainon näkökulmasta koetaan ja millaisia toiveita ihmisillä on.
  4. Etsikää yhdessä ja mahdollistakaa erilaisia ratkaisuja: tavallista laajemmat työaikajoustot, osittainen työaika tai lomien ja muiden vapaiden käyttö.
  5. Varmistakaa yhdenmukainen ja empaattinen kohtaaminen: tukekaa esihenkilöitä uudessa tilanteessa esimerkiksi valmennuksella tai coachauksella.
  6. Säilyttäkää poikkeusajasta se, mikä toimii ja helpottaa työntekijöiden arkea myös myöhemmin: esimerkiksi etätyö ja virtuaalipalaverit vapauttavat aikaa perheelle ja harrastuksille.

 

Fambition on tulevaisuuden työelämän ja työntekijäkokemuksen asiantuntija.

Kirjoittanut Fambitionin työntekijäkokemuksen asiantuntija Laura Hannola.