Vastuullisuus

Alaikäinen kesätyöntekijä – haaste vai mahdollisuus? Muistilista alaikäisen työntekijän palkkaamiseen

Alaikäinen työntekijä kesäksi? Kuulostaako hankalalta? Ei se ole! Alaikäisen palkkaaminen onnistuu lähes yhtä mutkattomasti kuin täysi-ikäisenkin palkkaaminen, kunhan muistaa muutaman tärkeän seikan.

 Alaikäiset nuoret jäävät helposti kesätöissä täysi-ikäisten jalkoihin. Alaikäisen palkkaaminen saattaa arveluttaa tai työ ei esimerkiksi vaatimustensa vuoksi ole sallittua alaikäiselle.

Yrityksissä on kuitenkin monenlaisia töitä, jotka sopivat mainiosti myös alaikäisille työntekijöille: nuoret toimivat somessa usein kuin kalat vedessä ja tietävät, mikä on tällä hetkellä in, joten heidän näkemystään kannattaa hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa ja sosiaalisessa mediassa.

Työkokemuksen kartuttaminen jo nuoresta lähtien on nykyaikana entistä tärkeämpää, ja oman taskurahan ansaitseminen houkuttaa monia nuoria ja motivoi etsimään edes lyhytkestoista työtä kesäksi. Pienetkin työtehtävät opettavat nuorelle työelämätaitoja ja tutustuttavat työyhteisön käytäntöihin. Myös tulevaisuuden työn kannalta ensikosketus työelämään on tärkeä, sillä se saattaa määrittää nuoren tulevaisuuden suunnitelmia.  

Miten alaikäisen palkkaaminen käytännössä etenee?

Alaikäisen palkkaaminen onnistuu samalla lailla kuin täysi-ikäisenkin palkkaaminen muutamin eroavaisuuksin: Vielä oppivelvollinen nuori voi olla töissä vain puolet loma-ajasta ja opiskelujen aikana tehtävää työtä on rajoitettu.

Vakinaiseen työsuhteeseen voi palkata 15 vuotta täyttäneen nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 15-vuotias saa itse solmia ja purkaa työsopimuksensa, mutta huoltajalla on myös oikeus purkaa työsopimus, mikäli työ haittaa nuoren kasvatusta, kehitystä tai terveyttä. On myös pidettävä mielessä, etteivät nuoret työntekijät saa tehdä kaikenlaisia töitä.

Kielletyt työt on listattu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120188.

Työsopimusta, palkanlaskentaa ja tuntikirjanpitoa koskevat samat säännöt kuin täysi-ikäisiäkin työntekijöitä. Hyvää perehdytystä ei voi tarpeeksi korostaa, sillä vaativammatkin työtehtävät varmasti onnistuvat, mikäli nuorelle on selvästi kerrottu, mitä pitää tehdä ja miten kuuluu toimia. Työtehtävät on kuitenkin suhteutettava nuoren suorituskykyyn: ensimmäisessä kesätyössään oleva nuori on vasta oppimassa työelämään ja sen toimintatapoihin.

Alaikäisen palkkaaminen ei loppujen lopuksi eroa täysi-ikäisen kanssa solmittavasta työsuhteesta kovinkaan paljon. Hyödynnä rohkeasti siis myös nuorten tuoma energia ja olet mukana edistämässä nuoren urapolun kehittymistä! Kesäduunaa-kampanja on koonnut kevyen muistilistan alaikäisen työntekijän palkkaamiseen, josta niin nuori kuin työantaja saa tukea ja apua!

Muistilista alaikäisen työntekijan palkkaamiseen

 Työteliästä kesää kaikille!  

Kesäduunaa-kampanja on osa Kesäduunipolku 2030- hanketta, jota vetää Turun ammattikorkeakoulu. Kampanjan kautta halutaan vuosittain työllistää 15–29-vuotiaita nuoria Varsinais-Suomen alueen yrityksiin. Erityisesti kampanjalla halutaan edistää alaikäisten mahdollisuutta päästä kesätyöhön.

Teksti: Marketta Virta ja Jenni Suominen, Kesäduunaa-kampanja
Kuva: Niko Jekkonen