Vastuullisuus

4 000 suomalaista vastasi: onko Suomessa vastuullisia työnantajia?

Vastuullinen työpaikka

Keskustelu vastuullisuudesta on kiitettävästi lisääntynyt viime aikoina. Puhuminen on kuitenkin helpompaa kuin teot – miten on kotimaisten työnantajien laita, onko toiminta puheiden tasolla?

Tästä antoi hyvää osviittaa Oikotien Vastuullinen työnantaja -kysely, johon vastasi peräti yli 4 000 suomalaista yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Vastauksissa oli monta ilonpilkahdusta, mutta on meillä Suomessa vielä myös kehitettävää.

Ennen tuloksien analysointia kuitenkin pari sanaa siitä, miksi vastuullisuus on noussut tapetille myös meillä Baronassa.

Tukena työelämän muutoksissa

Usein sosiaalinen vastuu ja työntekijöiden oikeudet liitetään erityisesti kehittyvien talouksien haasteeksi. Vaikka meillä Suomessa on varsin mittava työlainsäädäntö, sen noudattaminen ei kuitenkaan vielä ole vastuullisuutta vaan tänä päivänä puhdas itsestäänselvyys.

Rima täytyy nyt nostaa korkeammalle, mikä tarkoittaa myös yritysten vastuun ulottamista oman ydinliiketoiminnan ulkopuolelle. OP-ryhmän ja Aalto-yliopiston Suuryritystutkimuksessa kotimaisten yritysjohtajien enemmistö (72 %) katsoi vuonna 2019, että heidän tulee edistää muidenkin kuin osakkeenomistajien etua. Vuotta aiemmin sama luku oli vain 56 %, mikä kertoo, että Suomessakin yritykset alkavat ymmärtää vastuunsa entistä laajemmin.

Baronalla olemme miettineet omaa yhteiskunnallista rooliamme ja tunnistaneet, että työelämäpalveluiden monitoimitalona olemme läsnä ihmisten työuran erilaisissa nivelkohdissa: kun työ vaihtuu tai määräaikaisuus loppuu, kun tullaan maahanmuuttajana Suomeen, kun nuorena opiskellaan ja etsitään ensimmäistä askelta työelämään tai kun aiemman ammatin harjoittaminen ei enää syystä tai toisesta ole mahdollista.

Olemme siis avaamassa uusia työelämän latuja hyvin monille, ja se asettaa odotuksia toiminnallemme.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa konkreettisesti ja näkyykö se toiminnassamme jollain tavalla juuri nyt?

Annan ajankohtaisen esimerkin: korona-aikana ja viime kuukausina olemme ohjanneet työttömäksi jääneitä kokkeja ja tarjoilijoita muille aloille, kuten logistiikan tai kaupan aloille. Ja kun monelta opiskelijalta on kesän harjoittelupaikka peruttu, niin voisimmeko löytää hänelle töitä vaikkapa mansikkapellolta?

Esimerkiksi tällä saralla meidän tulee olla kunnianhimoisia ja vaatia itseltämme enemmän.

Työllä on merkitystä

Palataan Oikotien tutkimuksen tuloksiin. Kyselyssä perehdyttiin seitsemään osa-alueeseen: syrjimättömyyteen, työelämäjoustoihin, esimiestyöhön, työn merkitykseen, palkkaukseen, kestävään kehitykseen ja työnhakuprosessiin.

Hienoa oli huomata, että suomalaiset työnantajat ovat laittaneet paukkuja työnhakuun, jossa vastaajien palaute oli kaikkein myönteisintä. Työvoimapula jyllää hyvin monella alalla, mikä on ohjannut organisaatiot kiinnittämään huomiota rekrytoinnin sujuvuuteen ja reiluuteen. Hyvää on myös se, että hakuilmoitukset ovat pysyneet kiinni todellisuudessa: lähes kaksi kolmesta arvioi hakuprosessin aikana syntyneen mielikuvan työnantajasta vastanneen todellisuutta.

Työn merkityksellisyyden kokemus on monille yhä tärkeämpää ja siinäkin tulokset olivat kannustavia. Vastaajista 75 prosenttia koki saavansa työllään aikaan hyödyllisiä ja tärkeitä asioita. Tämä seikka on myös meille baronalaisille hyvin tärkeä, ja ilo oli huomata, että meidän vastaajistamme lähes 90 prosenttia koki edistävänsä tärkeitä pyrkimyksiä.

Kolmanneksi huomioni kiinnittyi syrjimättömyyteen, jonka suhteen parannettavaa riittää.

Tasapuolisuuden kokemuksessa naiset ja työntekijäasemassa työskentelevät kokivat puutteita selvästi enemmän kuin miehet ja johtavassa asemassa työskentelevät.

Vastanneista 22 prosenttia ei myöskään osaa sanoa, seurataanko heidän työpaikallaan tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista säännöllisesti.

Vielä ei olla siis maalissa. Meilläkin on jo kääritty hihat ja aloitettu yrityksemme ensimmäisen konkreettisen vastuullisuusohjelman laadinta. Se tulee asettamaan toiminnallemme uudet, kauaskantoiset askelmerkit – tästä kerromme lisää pian!

Mikäli haluat tutustua tutkimustuloksiin tarkemmin, löydät ne täältä.

Minna Vanhala-Harmanen, Baronan toimitusjohtaja