Työnantajakuva

3 asiaa, jotka voivat heikentää työnantajakuvaa poikkeustilanteessa

Koronakevät rynnisti työpaikkojen arkeen – ja monessa yrityksessä on jouduttu muuttamaan toimintatapojen lisäksi myös koko työkulttuuria. Listasimme 3 asiaa, jotka voivat heikentää työnantajakuvaa poikkeustilanteessa.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ja epävarmuus tulevasta on ollut ihmisten ja työpaikkojen arkea tänä keväänä. Työnantajakuva rakentuu kuitenkin myös poikkeustilanteessa. 

Vältä virheet, kun haluat rakentaa työnantajakuvaasi myönteiseen suuntaan myös poikkeustilanteessa:

1. Viestinnän puuttuminen

Hankalassa tilanteessa, jossa kenelläkään ei ole varmaa kuvaa tulevaisuuden näkymistä, korostuu tiedonjano monessa asiassa.

VINKKI! On hyvä pohtia, puhutaanko yrityksen/työnantajan taloudellisesta tilanteesta avoimesti kaikille ja mihin sävyyn viestintää tehdään?

2. Empatian puuttuminen

Esimiestyön merkitys korostuu poikkeusaikana. Olennaista esimiestyössä on kyky kuunnella organisaatiota ja tiimejä.

VINKKI! Kannattaa tehdä pulssityyppisiä kyselyjä usein, ja käydä tuloksista dialogia työntekijöiden kanssa.

VINKKI! Poikkeustilanteessa myös henkilöstön hyvinvointiin tulee panostaa, koska kaikilla on erilaisia ajatuksia tilanteesta. Kokemus voi olla esimerkiksi yksinäisyyden tai riittämättömyyden tunne, kun yhtä äkkiä ei näekään työkavereita tai täytyy yhdistää etätyö ja perhearki. 

VINKKI! Moni yritys panostaa viestinnässään asiakkaiden tukemiseen, joka on todella tärkeää, mutta kaikista vastuullisinta on tukea oman organisaation ”tärkeimpiä kumppaneita” eli omia työntekijöitä.

3. Luottamuksen puuttuminen

Luottamus on kaiken a ja o. Kannattaa miettiä, miten organisaatio voi tukea työntekijöitään parhaiten muutostilanteessa? Osoittamalla luottamusta käytännön teoin muodostuu yrityskulttuurissa sitoutumista, jolloin positiivinen työntekijäkokemus toteutuu ja kehittyy.

VINKKI! Älä unohda työntekijäkokemusta! Se vaikuttaa olennaisesti työnantajakuvaan. Työntekijäkokemus vaikuttaa todistetusti asiakaskokemukseen ja luo kilpailukykyä kestävästi. Näin on ollut myös aiemmin nousun ja laskun aikoina.

Asiantuntijana:

Client Group Director Samuli Paavilainen, Oikotie