Yrittäjyys

Yrittäjän työtä määrittävät samanaikaisesti vapaus toteuttaa itseään sekä vastuu yrityksen menestymisestä ja työntekijöistä. Yrittäjänä voi toimia lähes kaikilla toimialoilla.

Ahkeruuden lisäksi yrittäjänä menestyminen vaatii hyvää liikeideaa ja uskoa omaan tekemiseen. Myös kyky hankkia asiakkaita, tehdä hyviä rekrytointeja ja innostaa henkilöstä tehtävissään ovat toiminnan kannalta ratkaisevia. Yrittäjän työpäivä venyy useimmin tavallista pidemmäksi ja eikä työllä ja vapaa-ajalla ole selkeitä rajoja.

Suomen yrityskanta koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Yksityisyrittäjänä  toimii noin 170 000 henkeä. Täyspäiväisen yrittäjyyden lisäksi yrittäjyyttä voi harjoittaa päätyön ohessa. Monelle uuden liikeidean kehittäjälle sivutoiminen yrittäjyys onkin hyvä tapa testata idean kantavuutta. Yrittäjän ansiotulot vaihtelevat yrityksen toimialan ja menestyksen mukaan. Palkan lisäksi yrittäjä voi nostaa palkkionsa tilikauden lopussa maksettavina osinkoina.

Miten alalle?

Yrittäjille suunnattua kurssimuotoista koulutusta tarjoavat monet järjestöt ja yhdistykset. Yrittäjän ammattitutkinto antaa perustiedot yrittäjänä toimimiseen. Lisäosaamista voi hankkia erilaisilla lyhytkursseilla ja koulutuksilla. Yrittäjä voi myös ulkoistaa kirjapitonsa ulkopuoliselle tilitoimistolle.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 3755 € / kk Yrittäjän keskipalkka