Vienti- ja tuontiala

Suomen talous toimii hyvänä indikaattorina viennin ja tuonnin aktiivisuudelle ja alan ammattilaisten kysynnälle. Markkinoiden laajeneminen vaatii entistä kansainvälisempää osaamista.

Vienti ja tuonti ovat suhdanneherkkiä toimialoja, joiden näkymät saattavat vaihdella äkillisesti. Vientialan suurimpia työllistäjiä ovat kemian alan yritykset. Myös metallituotteet, koneet, laitteet sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet muodostavat huomattavan osan erityisesti Saksaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Hollantiin suuntautuvasta viennistä. Tulevaisuudessa viennin odotetaan lisääntyvän kehittyviin maihin, kuten Kiinaan ja Aasian alueelle.

Kansainvälinen työ vaatii hyviä kieli- ja viestintätaitoja, kykyä globaaliin ajatteluun ja ongelmanratkaisuun ja erilaisten kulttuuristen tapojen kohtaamiseen. Alan ammattilaiset voivat työskennellä muun muassa vientipäällikkönä, ostajana, myyjänä, tai edustajana kansainvälistä kauppaa tekevissä yrityksissä. Ostajan työ edellyttää toimialan seuraamista ja tuntemista, sillä tehtävänä on hankkia oikea määrä tuotteita oikeaan aikaan ja hintaan.

Miten alalle?

Viennin ja tuonnin tehtäviin valmistavat esimerkiksi tradenomin tutkintoon kuuluvat kansainvälisen kaupan ja logistiikan opinnot, joita voi suorittaa useissa ammattikorkeakouluissa. Alan opintoihin kuuluu yleensä harjoittelujakso ulkomaalaisessa yrityksessä.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2400 € / kk Vientiassistentti
  • 3101 € / kk Ostaja
  • 3158 € / kk Tukkumyyjä
  • 3635 € / kk Myynti- ja ostoagentti
  • 5900 € / kk Vientipäällikkö