Tutkimus- ja kehitysala

Aktiivinen tutkimus on merkittävä tekijä yritysten ja yhteiskunnan toiminnan kehittämisessä. Työn tavoitteena on ratkaista ongelmia ja parantaa yritysten kilpailukykyä uusien innovaatioiden ja toimintamallien avulla.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja hyödyntämiseksi uusien mallien, sovellusten ja tuotteiden kehittämisessä.

Tutkimuksella pyritään ratkaisemaan ongelmia, luomaan uutta sekä parantamaan jo olemassa olevia palveluita ja toimintoja. Koska tutkimusta tehdään kaikilla toimialoilla, tutkimuskysymykset voivat keskittyä yhtä lailla taiteen, filosofian tai teknisen tuotekehityksen alueille.

Tutkijat työllistyvät pääosin yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja yritysten palvelukseen. Alalla työskentelee noin 80 000 henkeä. Kilpailukyvyn parantamiseksi tutkimukseen ja kehitystoimintaan on tulevaisuudessakin panostettava voimakkaasti. Esimerkiksi markkinoinnissa tutkimuksen rooli on vahvassa kasvussa.

Miten alalle?

Yliopistouralla tutkijaksi edetään tutkijakoulutuksen ja väitöskirjan tekemisen kautta.

Yliopistotutkijoiden työsuhteet ovat usein määräaikaisia ja heidän on haettava tutkimukselleen rahoitusta yliopistolta tai erilaisista rahastoista.

Yrityksissä työskentelevien tutkijoiden koulutus voi vaihdella toimialasta ja aikaisemmasta työkokemuksesta riippuen. Edellytyksenä ovat usein tavallisesti yliopisto-opinnot ja/tai alan monipuolinen työkokemus.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2756 € / kk Tutkija
  • 3496 € / kk Tutkimusinsinööri
  • 3737 € / kk Tuotekehitysinsinööri
  • 5265 € / kk Tuotekehityspäällikkö
  • 6651 € / kk Tutkimusjohtaja