Toimistotyö

Avoimia työpaikkoja toimistoalalla löytyy mm. seuraavilla nimikkeillä: sihteeri, assistentti, toimistopäällikkö, johdon assistentti, toimistovastaava.

Erilaisissa toimisto – ja hallintopalvelualan tehtävissä työskentelee noin 25 000 henkilöä kunta-alalla. Yleisiä tehtävänimikkeitä ovat toimistosihteeri, kanslisti, osastosihteeri, toimistovirkailija, koulusihteeri, palkkasihteeri, taloussihteeri ja etuuskäsittelijä.

Valtiolla toimisto - ja hallintotehtävissä ammattilaiset toimivat eri ministeriöissä, valtion laitoksissa ja virastoissa.

Toimistotyöt sisältävät talouden, hallinnon ja asiakaspalvelun tehtäviä, kuten esimerkiksi tekstinkäsittely, tilinpito- ja tilastointitehtävät, postin lajittelu ja jakaminen, arkistointi, puhelinpalvelut, erilaisten rekisterien ajan tasalla pito ja laskentatoimeen liittyvät tehtävät.

Tulevaisuuden toimistotyö on yhä enemmän työskentelyä erilaisissa työ- ja kehittämisryhmissä, joissa työtekijät voivat itse vaikuttaa työtapaan ja työn sisältöön. Kokonaisvastuun ja asiantuntijuuden kasvu asettaa haasteen ammatilliselle osaamiselle ja asennoitumiselle työhön ja muutokseen.

Avoimet työpaikat toimistotyö