Terveydenhuolto- ja sosiaaliala

Väestön ikääntyessä hoitoalan osaajatarve kasvaa ja monipuolistuu. Alan ammattilaiset työllistyvät yhä enemmän yksityisiä terveyspalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus valmistaa tukemaan ihmisiä erilaisissa äkilliseen tai pitkäaikaiseen sairaanhoitoon, mielenterveyteen tai eri elämäntilanteisiin liittyvissä tilanteissa. Alalla työskentely vaatii ihmisläheisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja halua ihmisten auttamiseen.

Seuraavan 15 vuoden aikana hoitoalalle on arvioitu avautuvan 300 000 uutta työpaikkaa, niistä lähes puolet lähihoitajille. Väestön ikääntyessä lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on pulaa erityisesti pienillä paikkakunnilla.  Sosiaalialalla suurin tarve on koulutetuista sosiaalityöntekijöistä. Sosionomit työskentelevät pääosin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä erityisesti lasten- ja nuorten ohjauksen parissa. Monipuolisen koulutuksensa ansiosta sosionomit voivat toimia myös vanhustyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisityön tehtävissä.

Miten alalle?

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset tarjoavat alan peruskoulutusta. Alan tutkintoja, kuten sairaanhoitajan-, sosionomin-, fysioterapeutin-, ensihoidon- sekä suun terveydenhuollon koulutusohjelman, voi suorittaa ammattikorkeakoulussa. Myös aikuiskoulutus tarjoaa kanavan sosiaali- ja terveysalalle, jota voi opiskella myös oppisopimuksella.

Lääkärin ja hammaslääkärin työ edellyttää yliopisto-opintoja, joita voi suorittaa eri yliopistoissa.

Keskipalkkoja

Lisää palkkatietoja Palkkavertailusta

  • 2228 € / kk Lähihoitaja
  • 2336 € / kk Sosionomi
  • 3667 € / kk Sairaanhoitaja
  • 3377 € / kk Hoitotyön erityisasiantuntija
  • 3640 € / kk Psykologi
  • 6593 € / kk Hammaslääkäri
  • 7077 € / kk Lääkäri